Župan Turnišča meni, da so vlagatelji resni. Foto: Reuters
Župan Turnišča meni, da so vlagatelji resni. Foto: Reuters

Občina je 5. julija objavila poziv za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v tamkajšnji gospodarski coni, ki je odprt do 26. julija. Za nakup celote se zanima podjetje, ki za tuje vlagatelje išče mesto za tovarno avtomobilov, v kateri pa ne bi bilo lakirnice. S tem je na občinski seji svetnike po poročanju lokalnih medijev seznanil turniški župan Borut Horvat in povedal, da naj bi na začetku zaposlili okoli 70 ljudi, v petih letih pa bi se število povečalo na 400.

Kot je pojasnil Horvat, za zdaj o konkretnih imenih ne želi govoriti, da gre za resen namen, pa sklepa tudi po tem, da so se s predstavniki morebitnega vlagatelja o nakupu celotnega zemljišča v industrijski coni pogovarjali tri mesece. Z občino so ti podpisali tudi pismo o nameri.

Občina se je zaradi slabih izkušenj zavarovala
Vlagatelj, to je podjetje, katerega prokurist je Egipčan, direktorica pa Slovenka, naj bi imel od štiri do pet milijonov lastnega kapitala, prav toliko naj bi ga bilo iz Egipta, za enak delež pa bi najeli posojilo. Vrednost vseh 23 parcel je nekaj več kot 168.000 evrov, kvadratni meter je bil ocenjen na pet evrov. Občina bo najprej poskušala prodati celoto, če ji to ne bo uspelo, bo prodajala posamezna zemljišča.

Horvat je na seji še povedal, da se je občina zaradi slabih izkušenj zavarovala, tako da mora interesent v enem letu od spremembe občinskega prostorskega načrta dati vlogo za gradbeno dovoljenje, v enem letu od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja pa začeti graditi.

Načrtujejo nadaljnje urejanje gospodarske cone
V nasprotnem primeru bo zemljišče znova postalo last občine, vlagatelju pa bodo vrnili brezobrestno kupnino, zmanjšano za pogodbeno kazen, ki bo do dvajset odstotkov kupnine.
Župan ob tem še pravi, da bodo ob ugodnem izidu nadaljevali urejanje gospodarske cone, saj je projekt v sklopu spodbujanja podjetništva kot prednostna naložba uvrščen v dogovor o razvoju pomurske razvojne regije do leta 2020.

Vrednost tega projekta je skoraj 350.000 evrov, od tega 255.000 evrov prispeva evropski kohezijski sklad, 64.000 evrov državni proračun, razliko pa občina, ki je nosilka projekta.