12 pomurskih občin je dobilo nov vodovod. Foto: BoBo
12 pomurskih občin je dobilo nov vodovod. Foto: BoBo

Skupna vrednost projekta je 31 milijonov evrov brez davka.

Župan Rogašovcev Rihard Peurača je na slovesnosti poudaril, da je nadgrajeni vodovodni sistem zelo pomembna pridobitev za prebivalce vseh v projekt vključenih občin. Kljub neobetavnemu začetku leta 2022, ko so se zaradi vojne podaljšali dobavni roki, jim je po njegovih besedah uspelo zgraditi vodovod, ki sodi med pet največjih v državi. Gre za 200 kilometrov nadgradnje, skupno pa je zdaj sistem B dolg več kot 1200 kilometrov.

V skupnem projektu so sodelovale občine Rogašovci, Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Šalovci in Tišina. Večino sredstev – skupaj z davkom na dodano vrednost je projekt vreden 38 milijonov evrov – je zagotovil kohezijski sklad Evropske unije; gre za 70 odstotkov sredstev. Delno je projekt financiral tudi Sklad RS za vode, nekaj manj kot osem odstotkov pa so zagotovile občine.

Rezultat projekta bo po besedah Peurače ne le kakovostnejša voda, ampak bo območje privlačnejše za nove naložbe, kar bo po njegovem mnenju pozitivno vplivalo tudi na lokalno gospodarstvo.

Slavnostni govornik, minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, je spomnil na enotnost županov Prekmurja, ko so v dogovoru za razvoj regij soglašali, da bo šel denar za nadgradnjo vodovoda sistema B. "Ker je nesprejemljivo, da leta 2024 ljudje živijo tako, da jim gasilci v cisternah vozijo vodo. In menim, da smo denar res dobro naložili," je dejal minister.