Dom Lukavci je drugi največji posebni socialnovarstveni zavod pri nas. Za stanovalce s posebnimi potrebami je odprl vrata leta 1952. Foto: TV Slovenija
Dom Lukavci je drugi največji posebni socialnovarstveni zavod pri nas. Za stanovalce s posebnimi potrebami je odprl vrata leta 1952. Foto: TV Slovenija

Tako osebe nameščajo v neprimerne prostore, vse več je verbalnega in fizičnega nasilja. Tudi nad zaposlenimi. Stanovalcem, za katere neprostovoljna namestitev in pridržanje v varovanem oddelku že tako pomenita hud poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine, se kršita pravici do osebnega dostojanstva in zasebnosti, že od leta 2010 opozarjajo v uradu varuha človekovih pravic.

Avgusta 2017 pa je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer jasno opozorila na to s posebnim poročilom o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. A od takrat se razmere niso bistveno spremenile, opozarjajo v Domu Lukavci v Prlekiji. Dom je skupaj z zasebnikom sicer uspel zagotoviti dodatne prostore za nekaj stanovalcev z demenco, bi pa v domu nujno potrebovali nov varovani oddelek, ki jim ga je obljubila država.

"Ves čas se borimo s hudo prezasedenostjo. Od obiska varuhinje človekovih pravic pa se ni žal kaj dosti spremenilo," pravi direktorica doma Stanka Vozlič. Foto: TV Slovenija

Dom Lukavci je drugi največji posebni socialnovarstveni zavod pri nas. Za stanovalce s posebnimi potrebami, je odprl vrata leta 1952. Že dalj časa pa se spoprijemajo s hudo prostorsko stisko. Danes 220 zaposlenih skrbi za 320 uporabnikov, kar je deset več, kot velevajo normativi. Po načrtih doma zasebnik v Veržeju gradi nove bivalne enote. Dom jih bo najel in spomladi tja preselil 24 uporabnikov, je povedala direktorica doma Stanka Vozlič ter dodala: "Trenutno smo se odločili, da bomo v ta objekt iz obstoječega varovanega oddelka premestili ljudi, ki so pri nas po sklepu sodišča že vrsto let, ker ne morejo bivati izven varovanega oddelka, ker bi se krajevno in časovno izgubili in niso orientirani. Zato bodo v Veržej premeščeni s celotno ekipo. Ampak zaradi tega se v varovanem oddelku ne bo sprostilo nič prostora. Celotni oddelek moramo namreč prenoviti, saj ni v skladu s standardi in normativi, ki jih moramo izpolnjevati za verifikacijo varovanega oddelka. Na tem oddelku zdaj namesto dvanajst biva osemnajst ljudi. Imamo tudi oddelek za ljudi s težavami v duševnem zdravju za osem oseb, kje par jih biva deset. Ena oseba je nameščena v jedilnici, ena pa v prostoru, kjer se izvajajo posebni varovalni ukrepi. Ves čas se borimo s hudo prezasedenostjo. Od obiska varuhinje človekovih pravic pa se ni žal kaj dosti spremenilo," je poudarila Vozličeva.

V Lukavce pa tudi osebe z duševno motnjo proti njihovi volji pošiljajo sodišča s sklepom, ali jih tja premestijo s forenzične psihiatrije.

"Čeprav smo prezasedeni, sodišča k nam še vedno napotujejo bolnike z duševno motnjo brez njihove privolitve. 31. 12. 2018 smo prejeli sklep sodišča, da moramo še dodatno namestiti stanovalca na varovani oddelek, kjer že tako nimamo prostora. Takrat smo se prvič v zgodovini doma odločili, da ne bomo izvršili sklepa sodišča. Tudi v mnenju, za katero nas je zaprosil UKC Maribor, smo zapisali, da stanovalca ne moremo sprejeti. Zaradi tega, ker mu ne moremo zagotavljati storitev in ker je preveč težka osebnost, da bi lahko zagotavljali varnost našim stanovalcem, zaposlenim in tudi njemu. Gre za osebo, ki bi morala imeti enoposteljno sobo, sicer ne moremo zagotoviti varnosti nikomur. Zato smo se odločili, da tega sklepa sodišča ne bomo izvršili. Ne moremo si nakopati dodatnih odgovornosti, če bi se komu kaj zgodilo. Mi ga res ne moremo sprejeti. Z našimi strokovnimi službami smo prišli do zaključka, da je res že skrajni čas, da se zgodi konkreten premik na področju varovanja človekovih pravic, njihovega zagotavljanja. Predvsem pa nam je na prvem mestu varnost vseh v domu Lukavci," je povedala Vozličeva.

Že zdaj so namreč razmere v domu skrajno resne. Vse več je verbalnega in fizičnega nasilja tudi nad zaposlenimi, pravi Vozličeva. Po posebnem poročilu varuhinje človekovih pravic je vlada marca lani s sklepom naložila ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvu za finance, da v roku 14 dni najdeta rešitev za sofinanciranje dodatnega varovanega oddelka v posebnem ali kombiniranem socialnovarstvenem zavodu. Ministrstvu za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti sklep nalaga, da zagotovijo odprtje dodatnega varovanega oddelka v enem od posebnih ali kombiniranih socialnovarstvenih zavodov. Delovni skupini za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju pa je vlada s sklepom naložila, da v roku šestih mesecev pripravi kadrovske in prostorske standarde in normative za novo specializirano obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju. V povezavi z razmerami v domu Lukavci, pa na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pojasnjujejo:

"Aktivnosti za vzpostavitev dodatnega varovanega oddelka tečejo od aprila 2018. Ob sprejemu sklepa je moralo ministrstvo poiskati posebni socialnovarstveni zavod, ki bi bil zmožen v čim krajšem času vzpostaviti nov varovani oddelek. Med različnimi lokacijami se je kot najprimernejša izkazala verifikacija novega varovanega oddelka na enoti C v Domu Lukavci. V Domu Lukavci so pripravili investicijsko dokumentacijo, na podlagi katere mora MDDSZ po predračunski vrednosti zagotoviti 858.240,67 EUR za vzpostavitev dodatnega varovanega oddelka.

Ker se je finančno leto izteklo, je bil sprejet dogovor, da ministrstvo zagotovi financiranje varovanega oddelka (dodatna sredstva za investicijo s strani MF niso bila zagotovljena). V okviru obstoječih proračunskih postavk za investicije v javne zavode v aktualnem proračunu ministrstva ni sredstev, ki bi jih lahko prerazporedili za financiranje omenjene investicije. Ministrstvo bo sredstva zagotovilo po sprejemu rebalansa proračuna v okviru svojih finančnih virov, predvidoma do konca januarja 2019. Odprtje novega varovanega oddelka načrtujemo konec leta 2019, oziroma v začetku 2020.

Ministrstvo se zaveda stiske ob nameščanju stanovalcev v varovane oddelke socialno varstvenih zavodov. Razlogov za pomanjkanje prostora na varovanih oddelkih je več, problematika pa je zelo kompleksna. Ena izmed rešitev problematike nameščanja stanovalcev v varovane oddelke socialno varstvenih zavodov, je vzpostavitev enote za specializirano obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj, ki bo zagotovo pripomogla k razbremenitvi situacije, s kakršno se soočamo v zadnjih letih na področju socialnega varstva. Na ravni vlade je bila vzpostavljena medresorska delovna skupina, katere naloga je pripraviti ustrezne strokovne podlage za vzpostavitev tovrstne ustanove, ki bo pomembno prispevala k razbremenitvi strokovnega dela v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov," so sporočili iz kabineta ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ksenije Klampfer.