Dolga leta občina obljublja parkirno hišo pod Muzejskim trgom, a je tam že skoraj desetletje le zaraščena gradbena jama. Zdaj naj bi vendarle stekli postopki za zagon projekta. Foto: Radio Koper
Dolga leta občina obljublja parkirno hišo pod Muzejskim trgom, a je tam že skoraj desetletje le zaraščena gradbena jama. Zdaj naj bi vendarle stekli postopki za zagon projekta. Foto: Radio Koper

Po polomiji z javno-zasebnim partnerstvom in podjetjem Mons je občina za izvajalca izbrala CGP iz Novega mesta. Še prej pa mora pridobiti gradbeno dovoljenje. Upravna enota vlogo že ima, zato je stranke, ki bi lahko imele interes za vstop v postopek, pozvala, da priglasijo udeležbo. Rok bo potekel 27.julija. Medtem pa je upravnik stolpiča na Muzejskem trgu Habit občino pozval, da etažnim lastnikom predstavi načrt.

"Želeli bi informacijo, kako bodo dela sploh potekala, a bodo kakšni težki stroji, miniranje, kako bo poskrbljeno za parkiranje v času del, kako bo poskrbljeno za njihovo življenjsko okolje, v smislu zasaditve zelenja, kako bo poskrbljeno za ta čezmerni hrup iz Luke, promet," je povedala vodja koprske enote Jasna Cupin.

Stanovalci so predlagali sestanek prihodnji teden, odgovora še niso prejeli. Mestna občina je od izvajalca zahtevala zavarovanje odgovornosti za plačilo škodo, ki bi nastala, in popis stanja pred začetkom gradnje. Podzemna parkirna hiša bo v treh etažah. Prvo bo občina ponudila trgu, z dvema pa bo upravljala Marjetica. Novomeško podjetje je v okviru razpisa za gradnjo garaže z občino sklenilo pogodbo za nakup Tomosovega bloka. Iz CGP-ja so odgovorili, da ostaja namembnost objekta nespremenjena, to je stanovanjska.