Piran. Foto: BoBo/Jaka Jerasa
Piran. Foto: BoBo/Jaka Jerasa

Dela bo izvajalo podjetje Eho projekt iz Ljubljane v sodelovanju s podjetjem Feniks + iz Tržiča. Vrednost del, ki bodo predvidoma trajala 60 dni, je 303.736 evrov. Za del stroškov sanacije klifa, ki je zaradi podnebnih sprememb dodatno izpostavljen erozijskim vplivom, si bo občina prizadevala pridobiti tudi sofinanciranje države. Izvajalca so že uvedli v delo, ključna gradbena dela pa bosta začela izvajati v roku enega tedna.

Erozija piranske pečine grozi stavbi župnišča, da se bo prelomila in zgrmela v morje

Sanacija bo potekala skladno s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem. Z zgornje strani klifa je predvidena izvedba mikropilotov, ki bodo prek temeljne grede zadržali župnišče, brežina pa bo zaščitena z rolirano brežino, ki bo z injektirnimi sidri sidrana neposredno v klif in delno obzidana z lokalnim peščenjakom. Brežino bo varovala visoko nosilna protikorozijsko zaščitena jeklena mreža.

Dela se bodo opravila s pomočjo izurjenih gradbenih podjetij in alpinistov. Nosilnost mikropilotov in sider je ocenjena na več kot 100 let, mreže in drugi izpostavljeni deli pa naj bi ob rednem vzdrževanju in čiščenju zdržali 50 let.

Občina Piran je izbrala tovrsten način sanacije, ker se je z geomehaniki, projektanti, Zavodom za varstvo narave ter Zavodom za varstvo kulturne dediščine odločila, da bo kar najbolj mogoče ohranila pogled na velikanski klif ter veduto z mestom nad in pod njim.

Za sanacijo se je odločila, ker je kot lastnica parcele odgovorna za zaščito objektov nad klifom. Erozija namreč odnese vsako leto od dva do pet centimetrov pobočja in se že dolga leta nevarno približuje župnišču, s čimer prihaja do vedno večje ogroženosti tuje lastnine in možnosti porušitve župnišča.