V Brežicah bi predvsem radi spodbudili dodatno zaposlovanje. Foto: Goran Rovan
V Brežicah bi predvsem radi spodbudili dodatno zaposlovanje. Foto: Goran Rovan

Namestnik vodje oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj brežiške občinske uprave Roman Matjašič je navedel, da so 90 tisoč evrov podpore namenili za sofinanciranje podjetniških vlaganj, 30.000 evrov spodbud naj bi šlo za nova delovna mesta in 10 tisoč evrov za sodelovanje na sejmih s predstavitvami inovativnih območnih turističnih izdelkov in storitev.

Omenjeni razpis predvideva še 10.000 evrov subvencij za podjetniške najemnine v brežiškem mestnem jedru, je dodal. Sofinanciranje začetnih vlaganj oz. naložb sicer obsega stroške nakupa nove proizvodne in storitvene opreme, pri sofinanciranju stroškov odpiranja novih delovnih mest, povezanih z naložbami, pa bodo skladno s smernicami brežiške turistične strategije do leta 2021 v prednosti prijavitelji, ki bodo z novimi zaposlitvami dokazali okrepitev števila turističnih prenočitev.

Občina bo sofinancirala tudi udeležbo na sejmih podjetnikom, ki bodo tam predstavljali območno turistično ponudbo in inovativne turistične izdelke. Skladno s smernicami omenjene turistične strategije pa bodo v prednosti tu ti podjetniški kandidati, je še povedal Matjašič.