Energetske sanacije bo deležen tudi Celjski dom. Foto: BoBo
Energetske sanacije bo deležen tudi Celjski dom. Foto: BoBo

Celjski župan Bojan Šrot in direktor javnega podjetja Energetika Celje Aleksander Mirt sta v začetku marca podpisala koncesijsko pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za celovito energetsko sanacijo osmih javnih objektov v Celju. Vrednost celotne naložbe znaša nekaj več kot štiri milijone evrov. Energetika Celje bo za uspešno izvedbo projekta zagotovila skoraj polovico predvidenih finančnih sredstev oz. 1,9 milijona evrov, preostanek sredstev v višini 450.000 evrov pa bo celjska občina zagotovila iz proračuna.

V projekt celovite energetske obnove so vključene Osnovna šola Hudinja, IV. OŠ Celje, OŠ Glazija in II. OŠ Celje in Vrtec Zarja enota Živ Žav, Vrtec Zarja enota Iskrica in Vrtec Anice Černejeve enota Mavrica. Energetske prenove bo deležen tudi Celjski dom, njegova sanacija je ocenjena na okoli 1,6 milijona evra, istočasno pa bodo sanirali tudi historično fasado Celjskega doma, za kar bo celjska občina iz proračuna zagotovila nekaj manj kot pol milijona evrov v letih 2018 in 2019.

Zajamčeni prihranki za vseh osem objektov na leto znašajo okrog 175.000 evrov. "Energetsko pogodbeništvo ne pomeni zgolj enkratne investicije koncesionarja, ampak zagotavljanje predvidenih prihrankov in vzdrževanje vseh osmih objektov za celo dobo trajanja pogodbe, torej 15 let. Učinkovita raba energije v javnih stavbah dolgoročno vpliva na manjši ogljični odtis, izboljšano bivalno oz. delovno okolje ter omogoča prihranke pri vzdrževanju," še navajajo na celjski občini.