Na Ptuju se bojijo, da bi usmeritev celotnega prometa z ormoškega konca preko Puhovega mostu še poslabšala prometne razmere v mestu. Težave povzroča tudi obnova starega mosta. Foto: BoBo
Na Ptuju se bojijo, da bi usmeritev celotnega prometa z ormoškega konca preko Puhovega mostu še poslabšala prometne razmere v mestu. Težave povzroča tudi obnova starega mosta. Foto: BoBo

Vodja sektorja za ceste na infrastrukturnem ministrstvu Zvonko Zavasnik je na sestanku v Markovcih pojasnil, da so se na ministrstvu s študijo interno že seznanili, vendar so potrebne še nekatere dopolnitve, zato jo bodo županom predstavili pred prvomajskimi prazniki.

Ker bi na sestanku takrat želel biti tudi minister ali državni sekretar, bodo za hitrejšo izvedbo sestanka predstavnike lokalnih skupnosti povabili v Ljubljano.

Postopki za prvo fazo gradnje med Ormožem in Markovci se nadaljujejo, saj je trasa že zakoličena. Konec marca se je iztekel rok za oddajo ponudb na javni razpis za izbiro izvajalca, na katerega so prispele tri ponudbe. Po Zavasnikovem mnenju ni razlogov za spremembo časovnice, ki že nekaj časa predvideva podpis pogodbe in začetek del na viaduktu Sejanca sredi letošnjega maja.

Predstavniki ministrstva so sicer že nekajkrat napovedali, da se bodo dela še pred tem začela s premestitvijo dela daljnovoda, kar naj bi se zgodilo takoj po koncu zime. Ormoški župan Alojz Sok je ob tem dejal, da za zdaj na terenu še ni videti nikogar. Zavasnik je zagotovil, da je pogodba že podpisana, ni pa imel točnih informacij, ali so se dela že začela.

Začasna trasa bi poslabšala razmere na Ptuju
Zavasnik je župane spomnil še na željo ministrstva, da bi z občinami podpisali sporazum o zagotovitvi začasne trase drugega dela hitre ceste s priključkom na avtocestni križ prek ptujskega Puhovega mostu. Ti sicer niso imeli nič proti takšnemu dogovoru, vendar bi želeli zagotovila, da bo šlo res za začasno rešitev in da bi hkrati določili obdobje začasne rešitve.

Predvsem na Ptuju se namreč po besedah podžupana Gorazda Oreščka bojijo, da bi usmeritev celotnega prometa z ormoškega konca prek Puhovega mostu še poslabšala prometne razmere v mestu. To je tudi razlog, da v najstarejšem slovenskem mestu nasprotujejo kakršni koli različici trase hitre ceste po severni strani Ptujskega jezera, kjer imajo že razdelane ambiciozne turistične načrte.

Severni trasi nasprotujejo tudi druge občine, župan Markovcev Milan Gabrovec je izrazil optimizem, da se mnenja vseh v postopkih umeščanja trase kljub dosedanjim nasprotovanjem okoljskega ministrstva vseeno zbližujejo in da bo vendarle prevladal razum, ki bo na koncu omogočil umestitev trase južno od jezera. Slednja je deloma sicer v zaščitenem območju Nature.