Stari ptujski most bo odprt mesec dni pred sprva napovedanim rokom. Foto: MMC RTV SLO/Danijel Poslek
Stari ptujski most bo odprt mesec dni pred sprva napovedanim rokom. Foto: MMC RTV SLO/Danijel Poslek

Zaradi obnove je bil most zaprt od začetka lanskega julija, zato so bili vozniki prisiljeni uporabljati le novejši, Puhov most. Ob prometnih konicah so nastajale dolge kolone vozil, večkrat so segale celo do priključka na avtocesto. Promet je nekoliko umirilo podaljšanje avtoceste do Gruškovja, zdaj pa se bodo stvari spet vrnile v manj obremenjeno stanje.

Na starem mostu so po pojasnilih direkcije za infrastrukturo izvedli spremembo statičnega sistema z ukinitvijo vseh Gerberjevih členkov v prekladni konstrukciji. Ohranili so le en členek v osrednjem razponu, ki so ga obnovili in konstrukcijsko prilagodili za vgradnjo novih ležišč in nove prehodne konstrukcije. S prenovo so podaljšali življenjsko dobo in hkrati izboljšali prometno varnost tako za vozila kot za pešce in kolesarje.

Vzporedno je tekla tudi obnova bližnjega mostu čez Studenčnico, ki je bil zaradi slabega stanja in starosti prav tako potreben rekonstrukcije in sanacije. Kot pojasnjujejo na direkciji za infrastrukturo, so zamenjali mostne dilatacije in ležišča, obnovili pločnike in ograjo na mostu, sočasno so obnovili še odsek ceste med mostovoma.

A obnova še ni popolnoma končana, zato bo promet čez mostova potekal pod posebnimi pogoji. Vrednost vseh gradbenih del znaša 4,5 milijona evrov.

Stari most čez Dravo na Ptuju je spet odprt
Stari most čez Dravo na Ptuju je spet odprt