Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija

V Radencih postopek preimenovanja Titove ceste traja že več kot eno leto. Prvič jo je občinski svet preimenoval 28. maja lani, sledila je pobuda za razpis referenduma, do katerega pa na koncu ni prišlo.

Naslednjič so jo preimenovali s spremembo odloka 29. decembra lani, vendar pa so Civilna pobuda Radenci in štirje občinski svetniki na ustavno sodišče vložili zahtevo za oceno ustavnosti novele odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci, s katero je občinski svet preimenoval tamkajšnjo Titovo cesto.

V pobudi so županu in Občini Radenci očitali več kršitev veljavnih predpisov, a se je ustavno sodišče opredelilo le do očitka o kršenju tretjega odstavka 46. člena zakona lokalni samoupravi, ki govori o 15-dnevnem roku za vložitev zahteve za naknadni referendum, o drugih očitkih pa se ni izrekalo.

Ustavno sodišče je razveljavilo odlok, ker je župan Roman Leljak ravnal nepravilno, ko je odlok razglasil pred potekom 15-dnevnega roka, ki je namenjen vložitvi zahteve za razpis referenduma o odloku. Leljak je napovedal ponovno sprejetje odloka o preimenovanju ceste, kar je občinski svet storil na seji 29. junija.

Franc Vukajč je nato v imenu Enotnih za občino Radenci 13. julija predal zahtevo 288 občanov za razpis referendum na sedežu občine. Župan je pobudo zavrnil in v obvestilu o nedopustnosti referenduma zapisal, da vsebuje protiustavno vprašanje.

Vukajč je obvestilo izpodbijal na upravnem sodišču, vendar neuspešno. Sodišče je zavrnilo tudi njegovo zahtevo za izdajo začasne odredbe za razveljavitev izpodbijanega obvestila občine, so zapisali v sklepu sodišča.

Vendar je sodišče tudi zapisalo, da župan nima pooblastil za presojo ustavnoskladnosti referendumskega vprašanja, o tem lahko presoja le ustavno sodišče. Vukajč se lahko na sklep sodišča pritoži v 15 dneh od vročitve.

Čakanje na pravnomočnost sodbe

Župan Leljak je pojasnil, da je staro poimenovanje protiustavno in da deli ljudi na dva pola. Cesta je po njegovih navedbah že preimenovana, še vedno pa čakajo na "pravnomočnost sodbe". "Ko bo ta sodba upravnega sodišča pravnomočna, v tistem trenutku bomo začeli postopek zamenjave tabel," je dejal.

Tudi če bi do referenduma prišlo, je Leljak prepričan, da bi se ljudje odločili za preimenovanje iz Titove v Cesto osamosvojitve Slovenije. Novo ime ceste je sicer izbral občinski svet. Župan bi jo namreč raje poimenoval po kom, ki je pomembno vplival na razvoj kraja.

V Radencih spor med prebivalci in županom zaradi preimenovanja Titove ceste