Foto: MMC RTV SLO/Foto: BoBo
Foto: MMC RTV SLO/Foto: BoBo

Brežiški župan Ivan Molan je dejal, da je sodišče zavrglo tožbo z obrazložitvijo, da gre tu samo za namero vlade za primer višje sile oz. bistvenega povečanja števila migrantov v Slovenijo, zato sklep razume kot jasen signal vladi, da v tem trenutku ne sme in nima potrebe, da bi izvajala kakršne koli aktivnosti v zvezi z azilnim domom na Obrežju.

"Na tem območju je že registracijski center, ki zagotavlja nujno oskrbo in varnostno preverjanje vseh nezakonitih migrantov, ki pridejo v Slovenijo. Zato je naše stališče nespremenjeno, da nasprotujemo azilnemu domu," je dejal brežiški župan, ki upa, da bo vlada to tudi spoštovala.

Vladno namero je po mnenju občine v primeru višje sile oz. močno povečanega števila nezakonitih migrantov v Slovenijo treba uskladiti z lokalno skupnostjo in pridobiti soglasje občinskega sveta, poudarjajo na občini, a dodajajo, da njihovo stališče ostaja nespremenjeno, saj ostro nasprotujejo postavitvi azilnega doma na Obrežju.

Lokacija je po njihovem mnenju popolnoma neprimerna za izpostavo azilnega doma iz varnostnega, humanega in prostorskega vidika, na kar občina in občani opozarjajo že več mesecev.

Sorodna novica Upravno sodišče zavrglo tožbi občin glede načrtovanih azilnih domov

Zoper odločitve je še možna pritožba

Upravno sodišče je v četrtek zavrglo tožbi občin Brežice in Središče ob Dravi zaradi izpostav azilnega doma, ki ju namerava vlada urediti na Obrežju in v Središču ob Dravi. Posledično je sodišče zavrglo tudi predloga za začasno zadržanje izvrševanja sklepa vlade o lokaciji azilnih domov. Zoper odločitev je sicer še možna pritožba.

Sodišče je presodilo, da s spornim sklepom vlade o vzpostavitvi izpostav azilnega doma "zlasti ni bilo odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi in s tem poseženo v pravni položaj tožnic, zato ga ni mogoče izpodbijati v upravnem sporu", zato je bilo treba v skladu z zakonom o upravnem sporu obe tožbi zavreči.

Kot je še pojasnilo sodišče, omenjeni sklep le izraža namero vlade, da organizira izpostavi azilnega doma, ni pa z njim bilo odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika, pravne osebe ali druge osebe, ki je lahko stranka v postopku izdaje akta, oziroma s tem aktom ni bilo poseženo v nikogaršnji pravni položaj, torej tudi ne položaj tožnic. Zato ne gre za upravni akt oziroma akt, ki se lahko izpodbija v rednem upravnem sporu.