V Celju so znova začeli odvažati zemljo z igrišč vrtcev. Foto: MMC/Televizija Slovenija

V vrtcu Mavrica so tako že začeli dela, izkopano zemljo, ki po zagotovilih okoljskega ministrstva velja za nenevaren odpadek, pa bodo odvažali v kamnolom v Andražu pri Polzeli. Z igrišča vrtca Mavrica bodo tako v prihodnjih dneh izkopali in odpeljali okoli 800 m3 onesnažene zemlje.

"Računamo, da bodo ti izkopi v dveh tednih končani, vzporedno bomo začeli dovoz tampona in nadaljevali potem z drugimi deli," je povedal Matjaž Jerala, direktor podjetja Inkaing.

Ker sta zaradi prašenja prav izkop in odvoz zemlje najobčutljivejša dela sanacije, bo izvajalec za ta dela poskrbel v času, ko ne bo otrok v vrtcu. Najprej med počitnicami in nato v popoldanskem času.

"Vsa zemljina gre direktno stran, ne bo se deponirala v Celju," poudarja Tanja Bolte, državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor.

Čeprav je že dolgo znano, da so v zemlji povišane vrednosti cinka, svinca in kadmija, pa okoljsko ministrstvo zatrjuje, da gre za nenevaren odpadek. "Mejne vrednosti so mogoče presežene, ampak skladno z veljavnimi standardi gre skupno še vedno za nenevaren odpadek," pravi Marko Maver, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor. Novo zemljo, ki so jo preverili z analizami, bodo v Celje pripeljali iz Naklega.

Po vrtcu Mavrica bo isti izvajalec saniral še vrtec Ringa raja, za oba ima na voljo približno štiri mesece, dela bodo stala dobrega pol milijona evrov. Zamenjava zemlje v vseh desetih vrtcih pa naj bi bila končana leta 2021. A četudi bodo vrtce sanirali, bodo s tem rešili le manjši del težav, v Celjski kotlini je namreč zaradi preteklih industrijskih bremen čezmerno onesnaženih kar okoli 7.000 hektarjev zemlje.

Nova zemlja za celjske vrtce