Foto: BoBo
Foto: BoBo

Tarifna postavka za variabilni del cene toplote za gospodinjstva se v Hrastniku s povprečnih 65 evrov v prejšnjem letu letos viša na 98,7 evra na megavatno uro, kar je tudi zgornja meja vladne regulacije za celotno Slovenijo. Če regulacije ne bi bilo, bi cena megavatne ure znašala 160 evrov brez DDV-ja, kar pomeni, da bi bila podražitev več kot dvakratna, so po sporočili z Občine Hrastnik.

Kljub regulaciji pa podražitev pomeni veliko obremenitev za občane. Z upravo Petrola so se dogovorili, da občanom, ki uporabljajo daljinsko ogrevanje, pošljejo dopis z argumentacijo, zakaj so se podražile cene, in kontaktom, na katerega se lahko uporabniki obrnejo v primeru težav s plačevanjem ogrevanja, saj mora Petrol najti ustrezne rešitve za tovrstne primere. Mogoči so denimo obročno plačevanje, zamik plačila in drugo.

Pomočnica direktorja hrastniške enote Centra za socialno delo Zasavje Barbara Berglez je poudarila, da so v Hrastniku že leta največje stiske na področju materialne ogroženosti, kjer je na prvem mestu ogrevanje. Lani je bilo izdanih za 75.300 evrov izrednih pomoči, od tega približno 75 odstotkov za namen ogrevanja.

"Za zdaj na centrih za socialno delo niso prejeli kakšnih navodil o sistemskih rešitvah glede podražitve cen ogrevanja, ki pa jih je treba vzpostaviti na državni ravni," so z občine zapisali v sporočilu za javnost. Zato bodo do ureditve situacije stiske blažili z izrednimi denarnimi pomočmi ter svetovanjem in napotitvami na preostale organizacije.

Župan je izrazil veliko nezadovoljstvo nad cenami ogrevanja za javne zavode in nekatera društva. V Hrastniku namreč delujejo tudi društva, ki plačujejo ceno za poslovni odjem in bodo ogrevanje morala plačevati po ceni 291 evrov na megavatno uro brez DDV-ja, kar lahko ogrozi njihov obstoj, opozarjajo. Med njimi sta tudi Rdeči križ Hrastnik in Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik, ki sta organizaciji izjemnega pomena in bi morali delovati nemoteno.

Županov poziv Petrolu

Vlada je sicer prav danes zamejila tudi ceno plina za daljinsko ogrevanje za zaščitene odjemalce, med katere spadajo socialne službe, vrtci, osnovne šole in zdravstveni domovi. A župan Funkl je izrazil željo, da bi bila v ta ukrep vključena tudi društva in drugi javni zavodi. Prav tako je v dogovorih z upravo Petrola pozval, naj se društva izvzamejo iz določitve cen za poslovni odjem.

Med drugim je predsednik Rudarske godbe Hrastnik Božo Majcen opozoril, da naj bi se njihovi letni stroški ogrevanja dvignili z 2800 evrov na 6200 evrov. Sami letno pridobijo zgolj od 2000 do 2500 evrov sredstev iz članarin, prostovoljnih prispevkov in donacij, zato je izrazil veliko skrb za obstoj in delovanje društva.

Naraslo bo tudi ogrevanje hrastniškega bazena, in sicer z 42.000 evrov na 98.000 evrov letno, zato je župan tudi na sestanku s predstavniki Petrola poudaril to problematiko in skrb, kaj se bo zgodilo s tem objektom, če občina ne bo zmogla tolikšnega finančnega bremena. "Ker je bazen energetsko saniran v partnerstvu s Petrolom, z njihove strani pričakujemo aktivno pomoč pri iskanju rešitev," so navedli na občini.

Na letni ravni pa bodo po podatkih Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik skupni stroški ogrevanja športnih in kulturnih objektov pod okriljem zavoda narasli s 85.000 evrov na 220.000 evrov, od tega bo samo cena ogrevanja bazena znašala skoraj 100.000 evrov.