Agencija za digitalni marketing W3B, d.o.o.  se zaveda pomena, ki ga marketingu prinaša sožitno oglaševanje, in stremi k temu, da se izkoristijo vsi potenciali, ki ga ta vrsta oglaševanja ponuja. Foto:
Agencija za digitalni marketing W3B, d.o.o. se zaveda pomena, ki ga marketingu prinaša sožitno oglaševanje, in stremi k temu, da se izkoristijo vsi potenciali, ki ga ta vrsta oglaševanja ponuja. Foto:

Sožitno oglaševanje (oziroma nativno oglaševanje) v digitalnem marketingu ni novost. V širšem smislu v ta pojem, poleg oglaševanja v časopisih, revijah in spletnih medijih, spada tudi oglaševanje na družbenih medijih. Čeprav se v temelju sožitno oglaševanje ne spreminja, pa skozi čas lahko opazimo variiranje trendov na podlagi marketinških raziskav in splošnega tehnološkega napredka.

Prvi in hkrati najpomembnejši trend, ki se pojavlja že vrsto let, je ta, da se oglaševalci oziroma marketinški oddelki v storitvenih in produktnih podjetjih vedno bolj odločajo za to vrsto oglaševanja. Po nekaterih podatkih se v ZDA stroški sožitnega oglaševanja vsako leto povečujejo. Tako je na primer leta 2017 skupen strošek oglaševanja znašal 22 milijard dolarjev, leta 2018 pa se je strošek zvišal na 28 milijard dolarjev. Razlog za to je, da so rezultati posameznih metrik boljši od drugih podobnih alternativnih možnosti v okviru spletnega oglaševanja.

V ospredje prihaja video oglaševanje

Trend video reklam je v digitalnem marketingu vedno bolj prisoten. Zanimivo je, da ciljne skupine, katerim so prikazani video oglasi, ustvarijo več interakcij v primerjavi z oglasom s klasično fotografijo. To velja tako za oglaševanje na družbenih omrežjih kot tudi drugod. Po nekaterih podatkih pa se bo uporaba video tudi v sožitnem oglaševanju povišala za 2-krat.

Manj je več

Najprej moramo povedati, da sta sožitno oglaševanje in vsebinski marketing v določenem pogledu v sožitju. To pomeni, da sicer nista sinonima, a se dopolnjujeta po ciljih, ki jih zasledujeta. Cilj vsebinskega oglaševanja je, da podjetje vsebinsko opredeli nek problem in njegovo rešitev, sožitno oglaševanje pa je namenjeno predvsem temu, da se ta vsebina promovira na določenih medijih v obliki oglasa. V tem pogledu pa se trend razvija v smeri čim krajše vsebine samega oglasa. Specialisti za sožitno oglaševanje se vedno bolj usmerjajo (in se bodo tudi v prihodnosti), da s čim manj besedami opredelijo bistvo, ki ga želijo z oglasom doseči.

V ospredje prihaja programatično sožitno oglaševanje

V tej vrsti oglaševanja obstajata dve obliki, s katerimi se oglasi na spletnih medijih prikazujejo. Prvo, ki se je uveljavilo, je bilo ne-programatično sožitno oglaševanje. Njegovo bistvo je, da oglaševalec »zakupi« sožitni oglasni prostor na mediju, pri čemer nima nobene konkurence in se z medijem za zakup individualno dogovori. S tehnološkim napredkom v tej vrsti oglaševanja pa v ospredje prihaja programatično sožitno oglaševanje. To pa pomeni, da se oglasi na medijih prikazujejo na podlagi avkcij med povpraševalci, tj. podjetji, ki želijo promovirati storitev oziroma produkt. S tem se zagotovi boljša konkurenčnost in možnost prikazovanja oglasom vsem sodelujočim.

Agencija za digitalni marketing W3B, d.o.o. se zaveda pomena, ki ga marketingu prinaša ta vrsta oglaševanja, in stremi k temu, da se izkoristijo vsi potenciali, ki ga sožitno oglaševanje ponuja. Stremimo k izboljšavam in novostim, ki se nam ponujajo na trgu in to zavzeto uveljavljamo.