Družbe svoje računovodske izkaze objavljajo ob koncu vsakega četrtletja, štirikrat na leto, rezultati pa odločilno vplivajo na prihodnjo vrednost delnic.

Za vse tiste, ki se želijo naučiti, kako ravnati s ceno delnic na spletnem borznem trgu (tako imenovani CFD) ali preprosto želijo razširiti svoje znanje, je Fortrade pripravil brezplačni priročnik o tem, kako trgovati s ceno delnic. Priročnik je prilagojen vsem ravnem znanja in ga lahko prenesete prek spodnje povezave.

Foto: Fortrade
Foto: Fortrade

Brezplačni vodič “Kako trgovati s cenami delnic” prevzemite tukaj.

Kadar investitor upošteva računovodske izkaze družbe, običajno upošteva tri dejavnike. To so čisti dobiček na delnico (dobiček na delnico), realizirani dobički in napovedi analitikov.
Ni pomembno, da razumete, kako se zasluži z delnico ter kako se pride do prihodka in napovedi analitikov, prav tako ni treba poznati drugih podrobnosti in kako se izračunavajo. Pomembno je primerjati (uradno) objavljene rezultate s pričakovanji analitikov. Če je dobiček na delnico ali prihodek manjši od pričakovanj analitikov, bo delnica družbe, ki je objavila poslovne rezultate, verjetno izgubila vrednost. Po drugi strani pa lahko boljši od pričakovanih rezultatov zvišajo ceno akcije.

Pomembne so tudi napovedi analitikov o prihodnjih gibanjih cen. Napoved se nanaša na poslovni cilj, ki ga želi podjetje doseči, in predlagani obseg, v katerem bo uspešno v prihodnosti. Posledično, če podjetje napoveduje nepričakovano velik dobiček na delnico in prihodek, a so napovedi pesimistične, bo cena delnic še vedno upadala.

Brezplačni vodič “Kako trgovati s cenami delnic” prevzemite tukaj.

Izvor: Bloomberg

Fortrade Ltd je avtoriziran in reguliran v Veliki Britaniji s strani FCA (Financial Conduct Authority) pod licenco številka 609970.


CFD-ji so kompleksni instrumenti in nosijo visoko raven tveganja borzne izgube denarja zaradi uporabe finančnega vzvoda. 81 % maloprodajnih računov vlagateljev izgubi denar s tem ponudnikom. Morate razmisliti, ali razumete, kako deluje CFD, in ali si lahko privoščite veliko tveganje zaradi izgube denarja. Lahko izgubite ves denar, a ne več, kot imate na računu za trgovanje. Ti izdelki mogoče ne bodo primerni za vse stranke in zaradi tega morate biti prepričani, da ste razumeli tveganja, poiščite pa neodvisen nasvet. To ne predstavlja ne ponudbe ne povpraševanja ne transakcije glede kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejeme nobene odgovornosti za katerokoli uporabo teh komentarjev niti za posledice, ki lahko iz tega izhajajo. Nobenega zagotovila ni glede točnosti ali popolnosti teh podatkov. Zato vsaka oseba, ki ravna v skladu z njimi, to dela popolnoma na lastno odgovornost.