Agencija RS za okolje je v dopisu podjetju Termit zapisala, da na območju peskokopa Drtija obstaja neposredna nevarnost za nastanek okoljske škode. Foto: BoBo
Agencija RS za okolje je v dopisu podjetju Termit zapisala, da na območju peskokopa Drtija obstaja neposredna nevarnost za nastanek okoljske škode. Foto: BoBo

Dokument Agencije RS za okolje (Arso) z datumom 16. 2. je odgovor na Termitovo izjavo iz decembra lani, da na območju Drtije ne obstaja neposredna nevarnost nastanka okoljske škode.

Raziskave so namreč potrdile čezmerno onesnaženje izcednih voda, ki z območja sanacije odtekajo v okolje, zato neposredna nevarnost za nastanek okoljske škode nastaja, so med drugim zapisali v Agenciji RS za okolje.

Izluževanje nevarnih spojin je dokazano že povzročilo onesnaženje horizonta podzemne vode, ki se je vzpostavil v telesu območja sanacije, vodilo pa bi lahko do onesnaženja površinskih in podzemnih voda zunaj tega območja. Poleg tega nista zanemarljiva vidik vzpostavljanja bodočih tal in možnost nastanka škode pod njimi, navaja Arso.

Ta je v zvezi s podzemno vodo med drugim opozoril na "izjemno visoke koncentracije formaldehida", ki je toksična, alergena, karcinogena in mutagena snov. Formaldehid po ugotovitvah Arsa Termit uporablja za oplaščenje kalupov in jeder iz kremenčevega peska v sklopu proizvodnje livarskih proizvodov. Analize so pokazale, da so ta jedra in kalupi pogosto nepredelani vključki materiala na območju sanacije.

Moravški župan Termitu očita tudi vsebnost težkih kovin v Gradiškem jezeru

Arso: Termit stanja ne spremlja z ustreznim monitoringom

Agencija opozarja, da je Termit s sanacijo rudniškega prostora z uporabo materialov (kompozitov in agregatov) na območju Drtije že povzročil vplive na okolje. Pri tem se neposredna nevarnost še povečuje, saj sanacijo s tovrstnimi materiali nadaljuje. Analize "dokazujejo, da vgrajeni materiali niso inertni", zato bo akumulacija negativnih vplivov na podzemne in površinske vode ter tla v okolici rudniškega prostora v prihodnje pomenila povzročitev večjih škodljivih vplivov. Termit trenutno stanja tudi ne spremlja z ustreznim monitoringom.

Če Termit ne bo pristopil k izvedbi zahtevanih ukrepov, bo namesto njega to storila država

Agencija – kljub pozivom od leta 2019 – vse do trenutka izdaje dopisa od Termita ni prejela predloga ukrepov, s katerimi bi ta pristopil k odvračanju neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode. Arso sicer konkretno predlaga ukrep v zvezi z ustreznim odvajanjem izcednih voda ter ukrepe za preprečitev infiltracije padavinske vode. Podlage oz. načrte v zvezi z ukrepi na agenciji pričakujejo v 45 dneh od prejema dopisa. V enakem obdobju pričakuje predlog merilnih mest za izvedbo monitoringa podzemnih voda.

V osmih dneh pa Arso od Termita pričakuje izjavo, ali bo pristopil k izvedbi zahtevanih preprečevalnih ukrepov. V nasprotnem primeru bo k pripravi in izvedbi ukrepov pristopila sama država in jih izvedla na stroške Termita.

Na Arsu so medtem dodatno pojasnili, da postopek ugotavljanja okoljske škode v primeru podjetja Termit še ni končan. "V postopku ugotavljanja okoljske škode gre za to, da so zastavljeni ukrepi za varovanje okolja in tudi zdravja učinkovito izvedeni, ne pa samo naloženi," so podčrtali. Za dokazovanje učinkovitosti predlaganih ukrepov mora Termit Arsu posredovati predlog merilnih mest za izvedbo monitoringa podzemnih voda skupaj s hidrološko študijo.

V Moravčah opozarjajo: "V senci koronske histerije se dogaja pospešen okoljski kriminal"

Balažic: Na obzorju je vsaj slutnja zelene pomladi

Na Občini Moravče dopis Arsa vidijo kot "etapno zmago moravškega župana in občinskega sveta". "V tem dopisu ... namreč Arso potrjuje, da podjetje Termit nevarno onesnažuje Moravško dolino, in zato od vodstva podjetja zahteva nujna sanacijska dejanja," so zapisali.

"Seveda smo še daleč od očiščenja in ozdravljenja Moravške doline, toda stališče države končno obeta, da je na obzorju vsaj slutnja zelene pomladi," je v izjavi za javnost zapisal moravški župan Milan Balažic.

Termit: Arso govori o preprečevalnih ukrepih, ne sanaciji

Termit: Okoljska škoda tlom sploh ni mogla nastati

V Termitu pa so v odzivu poudarili, da okoljska škoda Termitu ni bila nikoli dokazana. "V Termitu smo vseskozi trdili, da okoljska škoda tlom ni bila povzročena, zato smo veseli, da je po skoraj dveh letih do tega zaključka prišel tudi Arso," so navedli.

Agencija namreč, kot so poudarili, govori o nevarnosti za nastanek okoljske škode. "Po trdnem prepričanju Termita tudi nevarnost ne obstaja, kar bomo v nadaljevanju postopka tudi dokazali," so poudarili. Izpostavili so tudi, da jim Arso ni naložil sanacije, ampak govori le o preprečevalnih ukrepih. Kakšen bo njihov odgovor, ki ga morajo Arsu poslati v osmih dneh, pa za zdaj še niso želeli razkriti.