Foto: Salonit Anhovo
Foto: Salonit Anhovo

Društvo Eko Anhovo in dolina Soče je prejšnji teden na inšpektorat za okolje in prostor podalo prijavo suma kršitve okoljevarstvenega dovoljenja, saj da Salonit ne zagotavlja ustreznih meritev temperature sosežiga. Arso se je po opozorilu očitno lotil vnovičnega pregleda posredovanih podatkov.

"Po opozorilu javnosti smo ponovno pregledali podatke in ugotovili, da Salonit Anhovo, ki sicer redno pošilja izmerjene podatke o emisijah v zrak, ni poročal podatkov o temperaturi v rotacijski peči, ki bi jih moral poročati na osnovi veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja," so pojasnili na Arsu. O manjkajočih zapisih bodo obvestili inšpekcijo.

"Ti podatki niso del programa obratovalnega monitoringa"

V Salonitu so ponovili, da delujejo skladno z veljavnimi predpisi in zakonodajo ter da v celoti spoštujejo okvire veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja. "Nedavno smo bili pozvani, da posredujemo podatke, vezane na meritve temperature na točki prikopa izmenjevalnika toplote na peč. V Salonitu Anhovo seveda omenjene meritve opravljamo za potrebe preverjanja skladnosti delovanja z okoljevarstvenim dovoljenjem. Ker pa ti podatki niso del programa obratovalnega monitoringa, ki ga je pripravila akreditirana institucija, podatkov do zdaj pristojnim institucijam nismo pošiljali," so pojasnili.

Dodali so, da že pripravljajo pregled teh podatkov.

V občini Kanal ob Soči trdijo, da je te meritve treba trajno spremljati

Občina Kanal ob Soči se je na problematiko na kratko odzvala že v petek in napovedala, da so od Salonita zahtevali posredovanje vseh neobdelanih rezultatov trajnih meritev na točki, ki naj bi zagotavljala nadzor nad pravilnim sosežigom. Danes so opozorili, da podatkov še niso prejeli.

Pravijo tudi, da trditve podjetja, da program obratovalnega monitoringa ne vključuje meritve termperature na točki priklopa izmenjevalnika toplote na peč, ne držijo. Po njihovih besedah, je iz okoljevarstvenega dovoljenja razvidno, da je potrebno trajno spremljanje temperature na reprezentativni točki HT 40.

"Meritev temperature na točki HT 40 je potrebna za zagotavljanje pravilnega sosežiga odpadkov (plini, ki nastajajo, se morajo zadrževati vsaj 2 sekundi na vsaj 850 stopinj Celzija, zaradi razpada dioksinov in furanov)," so zapisali.

Od pristojnih institucij pričakujejo, da ugotovijo razloge za nesprejemanje podatkov in primerno ukrepajo, prav tako pričakujejo, da preverijo pravilnost in zakonitost delovanja podjetja Salonit Anhovo.