Uhajanje so prvi opazili zaposleni, ki so poročali o madežih na vozilih, škodo jim bo zdaj povrnila zavarovalnica. Foto: TV Slovenija, zajem zaslona
Uhajanje so prvi opazili zaposleni, ki so poročali o madežih na vozilih, škodo jim bo zdaj povrnila zavarovalnica. Foto: TV Slovenija, zajem zaslona

"Rezultati analiz kažejo, da so vse izmerjene vrednosti celokupnih spojin v odvzetih vzorcih tal pod predpisano mejno vrednostjo, vsebnost kroma6+ pa pod mejo kvantitativne določitve. Izmerjene vrednosti celokupnega kroma so v mejah naravnega ozadja," so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso).

"Mejna vrednost glede na uredbo pomeni gostoto posamezne nevarne snovi v tleh, ki pomeni takšno obremenitev tal, da se zagotavljajo življenjske razmere za rastline in živali, in pri kateri so učinki ali vplivi na zdravje človeka in okolje še sprejemljivi," so še pojasnili.

Posledice najprej vidne na avtomobilih

Vzorce so v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani odvzeli 18. novembra, kar je dan po tem, ko so bili prek medijev obveščeni o izpustu kromovih spojin iz Uniorja. Tam je že 26. oktobra zaradi okvare naprave za čiščenje odpadnih plinov ušla v zrak manjša koncentracija kromovega trioksida.

Posledice izpusta so opazili lastniki na približno 460 avtomobilih, parkiranih v bližini tovarne.

Vzorce so vzeli, kjer so predvideli negativen vpliv izpusta

V odvzetih vzorcih so izvedli analize celokupne vsebnosti kovin (kadmij, baker, nikelj, svinec, cink, živo srebro, kobalt, molibden, arzen) in Cr6+.

"Vzorčna mesta so bila izbrana v smeri, kjer se je glede na poškodbe avtomobilov predvideval negativen vpliv izpusta," pojasnjujejo na agenciji. Najbližje vzorčno mesto izpustu je bilo na travniku ob cerkvi. Ob Osnovni šoli Zreče so bila določena tri vzorčna mesta, in sicer eno na odbojkarskem igrišču, eno na južnem in eno na severnem delu zelenice ob šoli. Najbolj oddaljeno vzorčno mesto je bilo določeno na travniku med osnovno šolo in regulirano strugo reke Dravinje. Vzorce tal na travniku in zelenicah so odvzeli v dveh globinah, vzorec mivke pa v eni globini.

V Uniorju napovedali revizijo izrednega dogodka

Nadzorni svet zreškega Uniorja se je na seji v četrtek seznanil z najnovejšimi ugotovitvami glede spornega izpusta v podjetju in ob tem zahteval izvedbo neodvisnega revizijskega pregleda dogodka. Obenem je obravnaval finančne rezultate, ki kažejo, da je Skupina Unior v devetih mesecih letos dosegla 214,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje.

"Nadzorni svet obžaluje, da je prišlo do izrednega dogodka in poznega obveščanja javnosti," so v sporočilu za javnost zapisali v podjetju.

Pojasnili so, da je bil predsednik nadzornega sveta s strani uprave obveščen o nesreči, ki se je zgodila 26. oktobra, šele 15. novembra. "Nadzorni svet izraža veliko skrb nad bistveno prepoznim obveščanjem javnosti in nadzornega sveta ter tudi pozno izvedbo meritev vplivov s strani družbe Unior, s ciljem zaščititi zdravje ljudi in zmanjševanja vplivov na okolje. Nadzorni svet poudarja, da je skrb za življenje in zdravje ljudi ter varstvo okolja in ohranjanje narave na prvem mestu," so zapisali.

Uprava podjetja je seznanila nadzornike, da so prvi izsledki meritev pokazali, da ni bilo preseženih vplivov na okolje in zdravje ljudi v bližnji okolici. Uprava Uniorja je na spletnih straneh Ljubljanske borze tudi objavila poročilo o tem dogodku, v katerem med drugim priznava napako v obveščanju, a poudarja, da zaradi te napake ni prišlo do negativnih posledic za zdravje ali okolje.

"Družba je nemudoma pristopila k izvedbi tehničnih in organizacijskih ukrepov, s katerimi bo zmanjšala tveganja morebitnih podobnih izrednih dogodkov. Po sklepu nadzornega sveta bo družba naročila izredno revizijo izrednega dogodka in okoliščin, ki so do njega privedle. Na osnovi izsledkov revizije bo družba pristopila k izvedbi morebitnih dodatnih ukrepov za zmanjševanje tveganj nastanka podobnih izrednih dogodkov ter postopkov ravnanja ob njihovem nastanku," je zapisala uprava.

Finančno poročilo

Nadzorni svet je v četrtek tudi obravnaval in potrdil nerevidirano medletno finančno poročilo za obdobje januar - september 2022. Ta kaže, da je Skupina Unior v devetih mesecih letošnjega leta dosegla 214,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 33,7 milijona evrov oziroma za 18,7 odstotka več kot v primerjalnem obdobju leta 2021.
Doseženi prihodki so presegli načrtovane prihodke od prodaje za to obdobje za 5,5 odstotka in so bili za 11,3 odstotka višji od doseženih v devetih mesecih predkoronskega leta 2019.

V devetmesečju letos so v Skupini Unior zabeležili 10,4 milijona evrov dobička, kar je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ko so dosegli 8,1 milijona evrov dobička, izboljšanje rezultata za 2,3 milijona evrov oziroma za 27,7 odstotka.

V juniju so prodali 49-odstotni delež v pridruženi družbi Unior Tepid v Romuniji, kar je imelo negativen učinek na čisti poslovni izid Skupine Unior v višini 1,1 milijona evrov. Izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je v tem obdobju dosegel 24,8 milijona evrov, kar je 15,7 odstotka oziroma 3,4 milijona evrov več kot v lanskem primerljivem obdobju.

Prihodki od prodaje v družbi Unior so v devetih mesecih leta 2022 znašali 151,8 milijona evrov in so bili za 21,5 milijona evrov oziroma za 16,5 odstotka višji kot v enakem obdobju preteklega leta. Doseženi prihodki od prodaje so presegli načrtovane prihodke za 8,3 odstotka in so bili za 14,2 odstotka višji od doseženih v primerjalnem obdobju leta 2019.

Dobiček družbe Unior je v devetmesečju dosegel 5,3 milijona evrov, kar je za 3,2 milijona evrov oziroma 155,3 odstotka več kot v enakem obdobju preteklega leta, vključuje pa tudi pozitivni učinek prodaje naložbe v pridruženo družbo Unior Tepid v višini 1,7 milijona evrov. Za 12,1 odstotka se je povečal tudi EBITDA družbe, ki je v devetih mesecih dosegel 11,1 milijona evrov in je glede na primerjalno obdobje lani višji za 1,2 milijona evrov.