Iz občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče morajo odpadke voziti na druga odlagališča. Foto: MMC RTV SLO
Iz občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče morajo odpadke voziti na druga odlagališča. Foto: MMC RTV SLO

Arso mora zdaj znova odločiti o širitvi odlagališča, domžalski župan Toni Dragar pa upa, da bodo dovoljenje dobili čim prej in da bo razširjeno odlagališče urejeno do leta 2010. Pri javnem podjetju Prodnik, ki odvaža smeti, pa ugotavljajo, da so v dveh letih, kolikor traja težava, občani petih občin za odvoz smeti na druge deponije plačali več kot pet milijonov evrov več, kot bi jih ob razširjenem odlagališču Dob.

Arso je januarja 2007 izdalo okoljevarstveno soglasje za prvo fazo širitve deponije Dob in zavrnilo izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča, saj da operativni program, katerega cilj je zmanjšati količine bioloških odpadkov v skupni količini odpadkov in ki ga je vlada sprejela aprila 2004, veljal pa je do konca leta 2008, ne predvideva gradnje novih zmogljivosti na tem odlagališču po njegovi zapolnitvi.

Javno komunalno podjetje Prodnik, ki so ga ustanovile občine Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče, se je februarja 2007 na odločitev Arsa pritožilo, julija 2007 pa vložilo tožbo na upravno sodišče. Sodišče je odločilo, da operativni program ne more biti podlaga za zavrnitev izdaje dovoljenja, in zadevo vrnilo Arsu v ponovno odločanje.

"Škoda je bila povzročena, saj moramo odpadke voziti v Celje, zato so cene toliko višje," je dejal domžalski župan Toni Dragar.

B. K. /T. K.