Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Na svetovni dan vode se bo na sedežu ZN-a v New Yorku začela druga mednarodna konferenca o vodi. Slovensko delegacijo vodi predsednica Nataša Pirc Musar, ki bo v svojem nastopu poudarila pomen vode kot naravnega vira in človekove pravice.

Predsednico republike spremljata ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan.

Slovenija se je, kot je poročal Radio Slovenija, odločila za strategijo predstavitve pomembnih konkretnih dosežkov.

"Slovenija bo v okviru uvodne konference podala dve zavezi, eno v okviru prvega petdržavnega čezmejnega biosfernega območja Mura–Drava–Donava, kjer bomo nadaljevali obnovo vodnih ekosistemov. Druga zaveza pa se nanaša na savsko komisijo, porečje reke Save, kjer smo skupaj partnerji Hrvaško, Srbijo in Bosno in Hercegovino razvili unikaten sistem obveščanja o poplavah. Zdaj ga bomo nadgradili v to, da bo sistem imel tudi varovanje pred nizkimi vodami, pred sušami in pred gozdnimi požari," je za Radio Slovenija dejal minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan.

"To je sistem, ki bo temeljil na slovenski tehnologiji in je pomemben tudi s tega vidika. Slovenija se na ta način v mednarodni skupnosti kaže kot dejaven in verodostojen partner, ki je zagotovo vreden položaja v Varnostnem svetu ZN-a," je po poročanju STA dejal minister.

Slovenija kandidira za položaj nestalne članice Varnostnega sveta ZN-a za obdobje 2024–2025 in slovenska delegacija na vodni konferenci bo poudarjala tudi to kandidaturo, za katero bodo volitve letos junija.

Uroš Brežan. Foto: BoBo/Borut Živulović
Uroš Brežan. Foto: BoBo/Borut Živulović

Prva konferenca o vodi je potekala leta 1977 in tokratna, druga konferenca na visoki ravni je namenjena pregledu delovanja in rezultatov prve polovice akcije ZN-a o vodi za trajnostni razvoj (2018–2028). Do pobude zanjo je prišlo zaradi prepočasnega napredka pri izvajanju cilja agende trajnostnega razvoja, to je zagotavljanja dostopa do čiste pitne vode in sanitarij vsemu človeštvu.

"Res je bila prva konferenca leta 1977 v Argentini in tokrat imamo drugo. Očitno je s podnebnimi spremembami voda postala dobrina izjemnega pomena ne le z vidika oskrbe z vodo in sanitarij, kot je to naslavljala prva konferenca, ampak tudi z vidika varnosti," je pojasnil slovenski minister za naravne vire.

"Sam verjamem, da bo Slovenija, ki bo v naslednjem letu prevzela predsedovanje Konvenciji o vodi, ki ima v tem trenutku 47 članic – ampak obstaja velik interes za pridružitev po vsem svetu – s svojimi dejavnostmi in zavezami dokazala, da je to pomembna tema in da lahko tudi majhna država s svojim zgledom pokaže, kako je treba delovati v mednarodni skupnosti na področju vode, ki je zelo čezmejna tema, iskati kompromise in rešitve, predvsem pa sodelovanje," je za STA dejal Brežan.

Vodna konvencija je mednarodni pravni instrument in medvladna platforma, ki si prizadeva za trajnostno rabo čezmejnih vodnih virov ter širitev bilateralnih in multilateralnih sporazumov o čezmejnem varstvu in rabi voda. Sprejeta je bila leta 1992 kot regionalna, leta 2018 pa ji je Generalna skupščina ZN-a podelila mandat svetovne konvencije. Število članic konvencije je naraslo na 47.

Na vprašanje o povezavi med upravljanjem vodnih virov in kandidaturo za Varnostni svet je Brežan odgovoril, da je Slovenija pod drobnogledom drugih držav na vseh področjih mednarodne skupnosti: "Savska komisija je eden takšnih sporazumov o sodelovanju, kar je bil šele drugi sporazum sklenjen na območju nekdanje Jugoslavije takoj po vojnah – takoj za nasledstvenim. Slovenci smo depozitarji tega sporazuma in uspelo nam je pokazati pot naprej tudi po vojni. To je tisto, kar menim, da nas lahko prikaže kot kredibilnega akterja in kandidata za nestalni sedež v Varnostnem svetu."

Z vprašanjem vode se že nekaj let na mednarodnem odru ukvarja nekdanji predsednik Danilo Türk, ki vodi Globalni panel na visoki ravni o vodi in miru. "Kot vem, bo tudi nekdanji predsednik Türk na vodni konferenci, in verjamem, da se bova srečala in kaj rekla na to temo. Njegove izkušnje iz ZN-a in s tega področja so zame zagotovo pomembne in verjamem, da bova tako kot z drugimi Slovenci in mednarodnimi kolegi našla skupno točko in področje sodelovanja," je še dejal Brežan.

Lobiranje za članstvo v Varnostnem svetu ZN-a

Slovenska predsednica bo poleg današnjega nastopa na plenarnem zasedanju opravila več dvostranskih srečanj in pogovorov, ki bodo namenjeni tudi utrjevanju podpore slovenski kandidaturi za nestalno članico Varnostnega sveta ZN-a za obdobje 2024–2025. Prepoznavnosti Slovenije pa sta namenjena tudi predsedničino srečanje s študenti Univerze Columbia v nizu pogovorov s svetovnimi voditelji v četrtek in udeležba na konferenci Ženske v zunanji politiki v petek. Več dvostranskih srečanj bo imela tudi zunanja ministrica Fajon.

Voda je ključnega pomena za preživetje človeštva. Več milijard ljudi po vsem svetu danes nima dostopa do čiste pitne vode in na leto po podatkih ZN-a zaradi bolezni, povezanih s pomanjkanjem čiste vode, umre okrog 800.000 ljudi. Voda je povezana tudi s podnebnimi spremembami v obliki neviht, poplav in suš.