Foto: BoBo
Foto: BoBo

Posebni poročevalec OZN-a za spoštovanje človekovih pravic pri zagotavljanju varnega, čistega, zdravega in trajnostnega okolja David Boyd, ki je svoje prvo poročilo o položaju v Sloveniji predstavil v četrtek, je državo pozval, naj pri podnebnem ukrepanju izhaja iz zagotavljanja varstva človekovih pravic in skrbi za najranljivejše. Pohvalil pa je skrbnost gospodinjstev pri ločevanju odpadkov in uvedbo okoljskega davka.

V poročilu je izpostavljen primer v Anhovem, kjer zaradi slabe kakovosti zraka že vrsto let zaznavajo višjo stopnjo rakavih obolenj, so sporočili iz urada predsednice republike in dodali, da predsednica Nataša Pirc Musar poziva k hitremu ukrepanju tudi v primeru dostopa do varne pitne vode za prebivalce nekaterih romskih naselij, kot je Dobruška vas. "Čisto pitno vodo jim je treba zagotoviti brez odlašanja ali izgovorov," je dejala.

"Pridružujem se pozivu posebnega poročevalca OZN-a za varstvo in izboljšavo zraka, ki ga dihamo. Ta je na več vročih točkah čezmerno onesnažen, zaradi česar je ogroženo zdravje odraslih in še bolj zdravje otrok, starejših in bolnih," je poudarila predsednica republike in dodala: "Pravici do zdravega in čistega okolja ter do čiste pitne vode sta pomembni človekovi pravici, ki pripadata vsakomur od nas."

Večina opozoril sicer ni novih, saj nanje opozarja tudi slovenski varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki je v četrtkovem nagovoru Svetu Združenih narodov za človekove pravice poudaril, da se v Sloveniji ustavna pravica do pitne vode prepočasi uveljavlja. Vlado je pozval, naj priporočila iz Boydovega poročila čim prej uresniči in predstavi časovnico za njihovo uresničitev, so zapisali na spletni strani varuha človekovih pravic.

Svetina je spomnil še, da na nekatere izzive opozarja že več let, "vendar večinoma brez pravega učinka". Ob tem se je dotaknil tudi dela poročila, ki opozarja, da je javnost v Sloveniji pogosto izključena iz priprave predpisov na področju okolja, pristojne pa opozarjajo na sprejetje predpisov, ki bodo "osmislili novo ustavno pravico – pravico do vode, sprejeto leta 2016".

Pravica do zdravega življenjskega okolja in pravica do pitne vode sta v Sloveniji ustavni kategoriji. Slovenija je na mednarodni ravni med glavnimi pobudnicami nove človekove pravice do zdravega in čistega okolja. Predsednica republike pa je močno pozdravila, da je to pravico lani poleti v New Yorku za univerzalno razglasila Generalna skupščina OZN-a, so še navedli v njenem uradu.