Foto: Eko Anhovo
Foto: Eko Anhovo

Iz pogovorov s takrat prisotnimi delavci so ugotovili, da so bili pred kratkim izvedeni vzdrževalni ukrepi, katerih morebitne pomanjkljivosti "aktivno preiskujejo in bodo v primeru njihovega odkritja nemudoma ukrepali s sprožitvijo ustreznih postopkov zoper odgovorne osebe".

Poleg tega so pregledali celotno tovarno, da preverijo, ali so na vseh vstopnih točkah vodovodnega sistema stvari urejene tako, da ni nobene možnosti podobnih vplivov.

"Pregled je bil opravljen in lahko zagotovimo, da na celotnem področju delovanja podjetja Eternit Slovenija ne obstaja nobena šibka točka, kjer bi še bilo mogoče kakršno koli onesnaženje pitne vode," so navedli. Ob tem so dodali, da je Eternit Slovenija ena od treh proizvodnih lokacij v skupini Swisspearl in namenja okolju posebno pozornost.

Zaposlili so tudi ustrezen kader s področja varovanja okolja, s katerim načrtujejo še dodatne izboljšave na tem področju. "Znova poudarjamo, da obžalujemo nastali dogodek, ki se je zgodil zaradi spleta okoliščin in človeškega dejavnika, in zagotavljamo, da smo v podjetju takoj sprejeli vse ukrepe, da se podoben dogodek ne more ponoviti," so dodali.

Do onesnaženja pitne vode v Anhovem je prišlo 24. julija zjutraj, potem ko je, kot je ob pregledu ugotovila inšpekcija, zaradi napake pri obratovanju industrijske čistilne naprave družbe Eternit industrijska odpadna voda iz bazena za mehansko prečiščeno odpadno vodo odtekala v vodovodno omrežje. Napako so isti dan odpravili. Kljub vsem prizadevanjem pa uporabniki vodovoda v Anhovem še vedno pijejo le vodo, ki jim jo pripeljejo z gasilsko cisterno.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je namreč pred izdajo dovoljenja za ponovno uporabo pitne vode iz vodovoda v Anhovem postavil še nekaj zahtev. Med temi zahtevami je tudi zagotovilo podjetja Eternit, da podobnih dogodkov ne bo več.

Dopisovanje županje in direktorja NIJZ-ja

Županja občine Kanal ob Soči Tina Gerbec pa je pisala direktorju NIJZ-ja Milanu Kreku, ker je bila o njegovem obisku v Anhovem obveščena iz medijev. "Izredno nenavadno je, da občine in občinskega režijskega obrata ni nihče povabil na srečanje, da bi vam predstavili dejansko stanje, povezano z onesnaženjem pitne vode, da bi vam iz prve roke opisali vse ukrepe, ki smo jih izvedli, in da bi se lahko pogovorili o tem, kako lahko upravljavci javnega vodovoda svoje delovanje še izboljšamo ter kako lahko čim prej krajanom Anhovega zagotovimo vodo iz pip. Režijski obrat namreč čaka ravno na zeleno luč NIJZ-ja," je zapisala.

Krek je po njenem mnenju ob tem podal kar nekaj izjav, ki jasno kažejo, da mu ju bila situacija v Anhovem prikazana pavšalno in enostransko.

"Kot županja menim, da je nedopustno, da si tako visoka avtoriteta s področja zdravja dovoli podajaje izjav in priporočil, ne da bi se o tem pozanimala pri odgovornih na občini," je dodala.

Direktor NIJZ-ja Krek je v odgovoru zapisal, da se je v petek na podlagi povabila predstavnikov društva Eko Anhovo in dolina Soče ter Civilne iniciative Danes udeležil delovnega sestanka, na katerem se je seznanil z ekološkim položajem v kraju. Po sestanku je zaradi interesa medijev v povezavi s tem podal tudi izjavo za medije. Če ga bo na obisk pozvala tudi županja, se bo odzval tudi njenemu vabilu.