Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona
Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona

"Ključne kršitve, ki jih je bilo mogoče razbrati s posnetkov, se nanašajo na proces omamljanja in z njim povezane postopke in predstavljajo mučenje živali," je glede posnetkov skritih kamer iz klavnice Kmetijske zadruge Rače sporočilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter poudarilo, da se skladno z zakonom o zaščiti živali kot mučenje živali šteje nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali.

"Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo na podlagi ugotovitev odredila ukrepe za odpravo neskladij ter izvedla postopke v skladu z zakonom o prekrških oziroma naznanila kaznivo dejanje. V obratu trenutno poteka celovit pregled izpolnjevanja vseh predpisanih pogojev, ki še ni zaključen, zato končne ugotovitve še niso znane," so zapisali v sporočilu za javnost.

Po dveh lanskih objavah s farme Ljutomerčan in mariborske klavnice Košaki TMI so v društvu AETP (Animal Enterprise Transparency Project oz. Projekt transparentnosti živalskih obratov) tokrat objavili posnetke skritih kamer iz klavnice Kmetijske zadruge (KZ) Rače. Na podlagi posnetkov zaposlenim očitajo malomarnost v odnosu do trpljenja živali.

V KZ Rače so v ponedeljek takšno razlago aktivistov društva zavrnili, so pa napovedali, da bodo v primeru odkritja kršenja pravil, načel dobrega ravnanja z živalmi in morebitnega kršenja zakonodaje ostro ukrepali.

S kmetijskega ministrstva so še sporočili, da uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pred posnetkom, ki ga je prejela v ponedeljek, prijave o kršitvi zakonodaje na področju ravnanja z živalmi pri izvajanju zakola v tej klavnici ni prejela.

Tako kot drugje pa uprava tudi v tej klavnici opravlja nadzor nad zaščito živali, in sicer se ta izvaja skladno s programom dela, narava in pogostost izvajanja presoj pa je odvisna od ocene tveganja. Na podlagi letne ocene tveganja pristojni celoviti pregled izpolnjevanja predpisanih pogojev v klavnici Rače izvajajo enkrat letno. Zadnji pregled je bil v klavnici KZ Rače izveden lani, ko pristojni pri nadzoru nepravilnosti niso ugotovili.

56 neskladij v klavnicah

V zvezi z opravljanjem pregledov v klavnicah pa so na kmetijskem ministrstvu pojasnili, da so pristojni lani in letos doslej v klavnicah po Sloveniji izvedli 283 celovitih pregledov, pri katerih je bilo ugotovljenih 56 neskladij. Neskladja, ki jih ugotavljajo uradni veterinarji, so povezana z neustreznim transportom, neustreznim razkladanjem živali, neustrezno namestitvijo živali, pa tudi z neustrezno opremo in sredstvi za omamljanje.

Prav tako so veterinarji doslej ugotavljali pomanjkljivosti v zapisih glede delovanja opreme za omamljanje in nespoštovanje zahtev glede rezervne opreme za omamljanje. V primeru ugotovljenih neskladij pristojni uvedejo prekrškovne postopke in izrečejo ukrepe za odpravo neskladij.

Na ministrstvu so pojasnili še, da se v večini primerov živali usmrtijo ob upoštevanju ustreznih pogojev za dobro počutje živali. "Usmrtitev živalim povzroča bolečino, zato je potrebno omamljanje, da se pred ali med usmrtitvijo živali zmanjšata zavest in občutljivost. Merjenje izgube zavesti in občutljivosti živali je kompleksno in se izvaja v skladu z znanstveno odobreno metodologijo. Pri zagotavljanju skladnosti s pravili izvajalcem dejavnosti v večjih klavnicah pomagajo pooblaščenci za dobro počutje živali," so razložili.

Ob tem ocenjujejo, da glede na ugotovitve uradnih nadzorov razmere v slovenskih klavnicah niso kritične, a dodajajo, da se žal v postopkih nadzora še vedno ugotavljajo določena neskladja in kršitve zakonodaje.

"Osebje, ki se ukvarja z živalmi, igra pomembno vlogo pri dobrem počutju teh živali. Zaradi tega mora biti zadosti številčno, potrpežljivo, obzirno, kompetentno in ustrezno usposobljeno. Razmere v obratih za zakol oz. pri zaščiti živali so torej v veliki meri odvisne tudi od človekove osebnostne karakteristike in značajskih lastnosti," so še navedli.