Kmetijsko ministrstvo bo razdelilo nepovratna sredstva na področju ribištva. Foto: BoBo
Kmetijsko ministrstvo bo razdelilo nepovratna sredstva na področju ribištva. Foto: BoBo

Prvi razpis bo meril na produktivne naložbe v klasično akvakulturo, na voljo bo 300.000 evrov. Naložbe bodo usmerjene v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, v nove obrate akvakulture ter v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. Najnižji znesek javne podpore bo 3500 evrov na posamezno vlogo.

Upravičenci bodo pravne ali fizične osebe, ki bodo imele ob oddaji vloge v Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Sredstva bodo na voljo tako za mala in srednje velika kot velika podjetja.

Sredstva bodo namenjena tudi spodbujanju predelave ribiških proizvodov. Foto: BoBo
Sredstva bodo namenjena tudi spodbujanju predelave ribiških proizvodov. Foto: BoBo

Sredstva tudi za investicije v okoljsko vzrejo vodnih organizmov in predelavo ribiških proizvodov

Skupno 741.000 evrov bo na voljo na drugem razpisu, ki bo usmerjen v produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo. Gre za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, v nove obrate akvakulture ter v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. Najnižji znesek javne podpore bo tudi v tem primeru 3500 evrov na posamezno vlogo, enaki kot v prvem razpisu bodo tudi upravičenci.

Tretji razpis pa bo spodbujal predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. Nepovratna sredstva 700.000 evrov bodo namenjena za nove obrate ter povečevanje in posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. Najnižji znesek podpore bo 3500 evrov na posamezno vlogo. Upravičenci na tem razpisu pa bodo pravne ali fizične osebe, ki bodo imele ob oddaji vloge v Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib, rakov in mehkužcev in bodo gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javne razpise se bosta začela prvi delovni dan po izteku 21 dni od objave javnega razpisa v zbirki javnih objav ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so še dodali. Odprti bodo do porabe sredstev.