Lafarge ostaja brez okoljevarstvenega dovoljenja. Foto: BoBo
Lafarge ostaja brez okoljevarstvenega dovoljenja. Foto: BoBo
Lafarge, protesti
Eko krog že vrsto let opozarja, da sosežig odpadkov v Lafarge Cementu škodi zdravju Zasavcev. Foto: BoBo

Agencija RS za okolje (Arso) je namreč ugotovila, da gre pri sežigalnici za novo napravo, za katero je potrebno novo okoljevarstveno dovoljenje.

"Lafarge Cement je žrtev spreminjanja interpretacij zakonodaje s strani upravnih organov in sodstva," so odvzem okoljskega dovoljenja komentirali predstavniki družbe. Skladno s tem so napovedali, da bodo sprožili ustrezne pravne postopke.

Iz Eko kroga, ki sicer že vrsto let opozarja, da sežig odpadkov v Lafarge Cementu škodi zdravju Zasavcev, so sporočili, da opredelitev za novo napravo "naredi postopke za pridobivanje dovoljenja bistveno preglednejše in omogoča javnosti bistveno boljši nadzor nad tem, kaj želi imeti v svoji okolici".

Razlog: prilagoditev oz. spremembe na napravi
Na Arsu so v obrazložitvi odločitve, ki so jo posredovali iz Eko kroga, zapisali, da je Lafarge Cement vložil zahtevo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječo napravo, Arso pa skladno z navodili upravnega sodišča pri tej ni upošteval prilagoditev naprave, ki so imele za posledico zmanjšanje emisij v zrak in posledično zagotavljanje pogojev.

V obseg obstoječe naprave po njihovih pojasnilih ne morejo šteti tistih sprememb naprave, za katere je upravljavec pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje po uveljavitvi uredbe o vrsti dejavnosti, in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Na Arsu so v obrazložitivi še dodali, da obstoječi objekt brez naprave za čiščenje dimnih plinov, dozirne naprave za hidrirano apno in naprave za selektivno nekatalitično redukcijo dušikovih oksidov ne more dosegati predpisanih mejnih vrednosti iz uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje cementa in uredbe o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sežigu odpadkov.

"Lafarge je žrtev sistemske neurejenosti"
Generalni direktor Lafarge Cementa Janusz Miluch je v odzivu povedal, da so v ponedeljek prejeli odločbo Arsa, s katero je agencija zavrnila opredelitev trboveljske cementarne kot obstoječe naprave, medtem ko je družba leta 2009 okoljsko IPPC-dovoljenje prejela prav na tej podlagi.
"Lafarge Cement odločitev Arsa za odvzem okoljskega dovoljenja zavrača, saj da ne gre za vsebinske nepravilnosti, temveč za rezultat različnih interpretacij zakonodaje s strani upravnih organov in sodstva. Odločitev Arsa v resnici pomeni, da je Lafarge Cement žrtev sistemske neurejenosti in ni deležen enake obravnave s strani pristojnih institucij kot ostali IPPC-zavezanci," je prepričan Miluch.

"Gre za poskus biti všečen javnosti"
Milivoj Radak
, ki v družbi skrbi za pravne zadeve, je ob tem dejal, da odločitev agencije razumejo kot poskus biti všečen javnosti in nekaterim krogom, ki se opredeljujejo kot borci za okolje. S tem je namignil na vodjo okoljevarstvenega društva Eko krog Uroša Macerla, ki je sprožil sodne postopke zoper izdajo IPPC-dovoljenja Lafarge Cementu.
Miluch in Radak sta še napovedala, da bodo v podjetju za zaščito svojih interesov sprožili ustrezne pravne postopke, korporacija Lafarge pa bo razmislila tudi o odškodninski tožbi proti pristojnim organom zaradi poslovne škode, ki ji je bila in ji bo povzročena z zadnjo odločbo Arsa.

Miluch je še poudaril, da je Lafarge Cement od leta 2002 izvedel za več kot 32 milijonov evrov naložb, ki so večinoma vezane prav na zmanjševanje vpliva tovarne na okolje. Radak je o tem zatrdil, da izpolnjujejo vse zakonske zahteve, povezane z emisijami oz. imisijami.

Odločitev agencije sicer v praksi pomeni, da družba ne sme uporabljati alternativnih goriv, katerih uporaba skupaj s klasičnimi gorivi po mnenju predstavnikov cementarne omogoča zmanjševanje vplivov na okolje. Pri tem po njihovih pojasnilih ne gre za klasičen sosežig odpadkov, ampak za sosežig posebej predelanih odpadkov.

Lafarge brez dovoljenja od marca
Upravno sodišče je okoljevarstveno dovoljenje Lafarge Cementu odpravilo v začetku marca. Sodišče je takrat še odločilo, da se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovni postopek. Arso je Lafarge Cementu okoljevarstveno dovoljenje izdal julija leta 2009.

Nekaj dni po odločitvi upravnega sodišča je Lafarge Cement obiskala okoljska inšpektorica, ki je podjetje obvestila, da Inšpektorat RS za okolje skladno z razsodbo upravnega sodišča cementarni nalaga, da do odločitve prvostopenjskega organa preneha z uporabo alternativnih goriv. V Lafargeu so odločitev okoljskega inšpektorata spoštovali in prenehali s sežigom odpadkov.

Lafarge Cement se je obrnil tudi na ustavno sodišče za oceno ustavnosti uredb o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in o sežiganju odpadkov. Sodišče je pobudo zavrglo, ker ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka.