Foto: BoBo
Foto: BoBo

Poročila o povečanem obisku gozda na zavod za gozdove prihajajo iz območja celotne Slovenije. Trenutno zaznavajo največ težav s smetenjem in odlaganjem odpadkov v gozdovih, vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju in hojo izven urejenih poti, predvsem na območju gozdnih in pragozdnih rezervatov, so sporočili z ZGS-ja.

Seveda gozd nudi tudi možnosti za rekreacijo, sprostitev in druge dejavnosti. "Prost dostop v gozdove je civilizacijska pridobitev, na katero smo lahko v Sloveniji zelo ponosni. Vendar pa je treba v gozdu upoštevati tudi nekatere omejitve, predvsem pa poskrbeti, da gozd po obisku zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vstopili vanj," so zapisali na spletni strani ZGS-ja in dodali: "Obiskovalce gozdov pozivamo, naj se držijo pravil, zapisanih v gozdnem bontonu."

Pravila gozdnega bontona:

 • Vsak gozd ima lastnika. V gozdu ste gost, zato upoštevajte navodila gozdarskih strokovnjakov in lastnikov gozdov.
 • Vožnja je v gozdu dovoljena le po cestah, če poseben znak tega ne prepoveduje. Ne parkirajte vozil kjer koli, ampak za dovoljenje vprašajte lastnika zemljišča. Še posebej bodite pozorni na prevoznost gozdnih vlak in dostopnost skladišč lesa. Gorsko kolesarjenje in ježa sta dovoljena le na označenih gozdnih vlakah in gozdnih poteh.
 • Pešpoti v gozdu nas vodijo in nam odstirajo zanimivosti iz zakladnice narave. Uporabljajte jih in ne hodite po brezpotjih. Kažipote, oznake, ograje, klopi in druge naprave ohranite nepoškodovane za prihodnje obiskovalce gozda.
 • Gozd je za lastnika vir dohodka. V njem potekajo sečnja in spravilo lesa ter gozdno-gojitvena dela. Izogibajte se deloviščem, ostanite na varni razdalji ter upoštevajte znake in morebitna navodila gozdnih delavcev.
 • Ne uničujte rastja. Gozdno cvetje, gobe, plodovi in mah so nujni za biotsko raznolikost življenja v gozdu, zato je njihovo nabiranje omejeno s predpisi. Okrasna drevesa za praznike kupujte na trgu in bodite pozorni, da so v skladu s predpisom opremljena z nalepko.
  Koliko plodov lahko naberemo v gozdu?

  Pravilnik o varstvu gozdov določa, koliko plodov lahko v gozdu naberemo. Posameznik lahko v gozdu na dan nabere: največ 2 kg gob, največ 2 kg kostanja, največ 2 kg borovnic, največ 2 kg malin, največ 2 kg robidnic, največ 2 kg gozdnih jagod, največ 2 kg brusnic, največ 2 kg mahov, največ 1 kg čemaža. Za vse druge zelnate rastline velja, da se jih sme nabrati največ 1 kg. Za vse druge plodove velja, da jih lahko naberemo največ 2 kg. Rastlin, ki so zaščitene, ne smemo nabirati.

 • Smeti in odpadkov ne puščajte v gozdu. Odnesite jih v smetnjak oziroma na urejeno odlagališče. Bodite prijazni do narave in odnesite še morebitne druge smeti.
 • Ogenj, ki uide nadzoru, lahko uniči drevesa, druge rastline in živalski svet. V gozdu je dovoljeno kuriti le na kurišču, urejenem v skladu s predpisi varstva gozdov in protipožarnega varstva.
 • Gozdne živali so zelo plašne in se pred človekom umaknejo. Ne vznemirjajte jih s hrupom po nepotrebnem. Psi morajo biti pod skrbnim nadzorom.
 • Drevesa in grmi so živa bitja, zato jih spoštujte in ne poškodujte. Izogibajte se gozdnih površin, ki so bile pomlajene s sadikami gozdnega drevja.
 • Voda je dragocena, gozd jo čisti, zadržuje in jo pomaga ohranjati pitno. Cenite to vlogo gozda in ne spuščajte škodljivih snovi v vodo ali gozdna tla.

Teden gozdov, ki bo letos potekal med 25. in 31. majem, običajno poveže vse institucije, ki skrbijo za slovenski gozd in širši družbi predstavi pomen gozda ter gozdarstva za njeno blaginjo. Letos poteka pod geslom: "Skrbno z gozdom!" Zato bo poudarek predvsem na promociji pravil ustreznega obnašanja v gozdu, pravil vožnje v naravnem okolju, spoštovanju pravic lastnikov gozda in obisku zavarovanih gozdnih območij, so še sporočili z ZGS-ja.

Skrbno z gozdom