Neurje z vetrom in močnim deževjem je pretekli teden za seboj pustilo ogromno škode. Foto: BoBo
Neurje z vetrom in močnim deževjem je pretekli teden za seboj pustilo ogromno škode. Foto: BoBo
Neurje je divjalo med 29. in 30. oktobrom. Foto: BoBo
Delavci se trudijo, da bi čim prej zagotovili prevoznost tudi tistega dela poti med Tržičem in Jelendolom, ki ga je trenutno mogoče prečkati le peš. Foto: BoBo
Jelendol še vedno odrezan od sveta

Vlada je na seji odbora sprejela o zagotovitvi sredstev za izvedbo sanacije v občinah Tržič in Kranjska Gora, za kar bodo namenili 275.000 evrov. Občina Tržič bo prejela 200.000 evrov, Kranjska Gora pa 75.000 evrov. Direkciji RS za vode bo vlada s prerazporeditvijo z ministrstva za okolje in prostor zagotovila 300.000 evrov.

Ocena škode na vodni infrastrukturi več kot 20 milijonov evrov
Kot ugotavlja vlada, občina Kranjska Gora interventna sredstva potrebuje zaradi plazu na Belci, občina Tržič pa za zagotovitev prevoznosti lokalne ceste proti Jelendolu na najbolj prizadetem mestu za predori, kjer je cesta zaradi treh usadov neprevozna.

Direkcija RS za vode sredstva potrebuje za zagotavljanje ustrezne pretočnosti vodotokov, ki jim poleg izjemnih erozijskih procesov in hudourniških nanosov, zaradi vetroloma grozijo tudi podrta drevesa, ki lahko ponekod zajezijo struge in posledično povzročijo nenadno poplavo ob naslednjem deževju. Preliminarna ocena škode na vodni infrastrukturi presega 20 milijonov evrov.

Dva šolarja iz Jelendola že v šoli
Ker je voda odnesla več delov ceste, je za prebivalce Jelendola in Doline prihod v Tržič pravi organizacijski zalogaj. Krajši del poti nad predorom ob Dovžanovi soteski zaradi usadov ni prevozen, so pa delavci že v nedeljo zvečer zagotovili, da je vsaj peš normalno prehoden. Tako so se, podobno kot v ponedeljek, tudi danes zjutraj prebivalci Jelendola in Doline, ki jih je nedavna vodna ujma odrezala od sveta, odpravili v Tržič na delo in po opravkih.
"Mož, ki dela od doma, naju je pripeljal do ovinka pred predorom, kjer sva del poti prehodila, nato pa pot do službe nadaljujeva z izposojenim avtomobilom," je pojasnila ena izmed prebivalk Doline, ki se je skupaj s sinom zjutraj odpravila na delo.
Veliko prebivalcev si je uspelo v službi urediti dopust, doma so na prvi šolski dan po počitnicah ostali tudi otroci. "Odločili smo se, da še ne gredo v šolo, saj je pot za njih prenevarna," je pojasnil gasilec iz Jelendola Mitja Meglič. Danes pa sta dva od sedmih osnovnošolcev zaradi zdravniškega pregleda že prišla v šolo.
Kot je pojasnil ravnatelj Osnovne šole Tržič Stanislav Grum, so se s starši sicer dogovorili, da bodo otroci iz Jelendola po jesenskih počitnicah doma še tri dni, v četrtek, ko naj bi se stanje normaliziralo, pa bi prišli v šolo. Prepričan je, da bodo otroci brez težav nadoknadili zamujeno snov. Pri tem jim bodo pomagali učitelji in sošolci.

"Dostavili bi jim tudi fotokopije snovi, če bi starši to želeli, ampak starši se trenutno nimajo časa ukvarjati s tem. Učenci zdaj preživljajo težke trenutke, zato jih ne bomo obremenjevali še z učno snovjo. Ko bodo prišli v šolo, pa bodo dobili vse potrebno za nadaljnji pouk," je izpostavil Grum.

Območno združenje Rdečega križa Tržič je odprlo tudi poseben račun, kamor je mogoče nakazati finančno pomoč za občane, ki jih je prizadela katastrofalna ujma. Prispevki se lahko nakažejo na TRR SI56 0510 0801 0063 548 - UJMA 2018. Prispevke zbirajo tudi na Karitas.


Izdan sklep o začetku ocenjevanja škode

Sicer pa je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep o začetku ocenjevanja škode, saj so ji občine že posredovale preliminarne ocene škode na njihovem območju. Uprava zdaj poziva občine in vodnogospodarska podjetja oz. ministrstva, naj pripravijo oceno škode na stvareh in infrastrukturi.

Kot določa sklep uprave, bodo občinske komisije v navedenih občinah ocenile škodo do 3. decembra, podatki iz obrazcev pa morajo biti do istega dne vneseni v spletno aplikacijo Ajda. Regijske komisije za ocenjevanje škode bodo kontrolne preglede opravile do 10. decembra.
Vloge o škodi na zemljiščih, stavbah oz. na infrastrukturi lahko posredujejo oškodovanci iz prizadetih občin Braslovče, Gornji Grad, Kozje, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šoštanj, Vransko, Piran, Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Jesenice, Kranj, Kranjska Gora, Radovljica, Škofja Loka, Tržič, Duplek, Maribor, Starše, Ilirska Bistrica, Pivka, Cirkulane, Gorišnica, Hajdina, Markovci, Ormož, Ptuj, Središče ob Dravi, Videm, Zavrč, Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Ribnica na Pohorju.
Do 3. decembra bo popis škode v gozdovih opravil Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu pristojno ministrstvo ter na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo.

Jelendol še vedno odrezan od sveta