Revne dežele si ne morejo privoščiti pestrosti prehrane, ker pa se (predvsem v državah Azije) ljudje prehranjujejo večinoma z rižem, so raziskovalci želeli v prehrano vnesti kakovostnejši riž, ki v zrnu vsebuje b-karotene, kar so lahko dosegli le z uporabo genskega inženiringa. Foto: Reuters
Revne dežele si ne morejo privoščiti pestrosti prehrane, ker pa se (predvsem v državah Azije) ljudje prehranjujejo večinoma z rižem, so raziskovalci želeli v prehrano vnesti kakovostnejši riž, ki v zrnu vsebuje b-karotene, kar so lahko dosegli le z uporabo genskega inženiringa. Foto: Reuters

Pozivamo vse vlade sveta, naj zavrnejo Greenpeaceovo kampanjo proti zlatemu rižu in na splošno proti biotehnološko izboljšani hrani, je v pozivu zapisalo več kot sto nobelovcev in vlade so tudi pozvali, naj zavračajo zahteve okoljskih aktivistov ter omogočijo kmetom dostop do vseh sodobnih bioloških orodij, še posebej do biotehnološko izboljšanih semen.

Nasprotovanje, ki temelji na čustvih in nasprotujočih si podatkih, se mora po mnenju prejemnikov Nobelove nagrade iz različnih področij končati. "Koliko revnih ljudi po vsem svetu mora še umreti, preden bomo to obravnavali kot zločin proti človeštvu," se sprašujejo.

Nobelov nagrajenec za medicino 1993, britanski molekularni biolog Richard Roberts, ki je predstavil pobudo, je dejal, da s pozivom želijo ustaviti sramotne kampanje okoljskih aktivistov in zločinsko uničevanje pridelka, ki je bil izboljšan s sodobnimi genskimi tehnologijami, kot so gensko spremenjeni organizmi (GSO).

Nobelovci ob tem najbolj opozarjajo na kampanjo proti zlatemu rižu, gensko spremenjenemu rižu, zlato-rumene barve, ki v zrnu vsebuje b-karotene. Glavni namen raziskav in dela pri proizvodnji zlatega riža je rešiti svetovno zdravstveno vprašanje pomanjkanja vitamina A v več kot 100 državah, za posledicami pa trpi več kot 50 milijonov ljudi, večinoma iz revnega sloja prebivalstva.

V njihovi vsakodnevni prehrani močno prevladuje riž (tudi do 80 odstotkov na dan zaužitih kalorij). S takšnim načinom prehranjevanja ne zaužijejo dovolj velike količine vitamina A, kar vodi v resne zdravstvene težave, kot so oslabljen imunski odziv, motnje v delovanju organizma in slepota.