Okoljski inšpektorji v obratih, ki morajo za obratovanje pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, izvajajo reden nadzor, in sicer enkrat letno ali periodično na dve ali tri leta, odvisno od količine skladiščene nevarne snovi. Foto: BoBo
Okoljski inšpektorji v obratih, ki morajo za obratovanje pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, izvajajo reden nadzor, in sicer enkrat letno ali periodično na dve ali tri leta, odvisno od količine skladiščene nevarne snovi. Foto: BoBo

Kriminalistična preiskava požara v podjetju Kemis še vedno poteka. Kriminalisti in kriminalistični tehniki so v sodelovanju s forenziki z Nacionalnega forenzičnega laboratorija okvirno locirali kraj, kjer bi lahko začelo goreti, so danes sporočili s PU-ja Ljubljana. Podrobnosti niso razkrili, zaradi obsežnosti oz. zahtevnosti zadeve pa v tem trenutku še ne morejo napovedati, kdaj bo preiskava končana.

Kemis
V vrhniškem podjetju za hranjenje in predelavo nevarnih odpadkov Kemis je zagorelo 15. maja. Na dan požara so skladiščili 1402 toni odpadkov, od tega dobrih 948 ton nevarnih odpadkov. Med drugim so imeli v Kemisu skladiščeno tudi eno tono pesticidov. Zaradi požara so lokalni prebivalci več dni tožili o dihalnih težavah, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa so ljudem zaradi onesnaženosti odsvetovali uživanje hrane z bližnjih vrtov in njiv. Foto: BoBo

Okoljski inšpektorji v obratih, ki morajo za delovanje pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, izvajajo reden nadzor, in sicer enkrat letno ali periodično na dve ali tri leta, odvisno od količine skladiščene nevarne snovi.

V registru obratov za pridobitev t. i. IED-dovoljenja (po direktivi EU-ja o industrijskih emisijah (IED-direktiva)) oz. tistih, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja večjega obsega, je torej 210 podjetij.

Ta so porazdeljena po vsej Sloveniji, med njimi pa so praktično vsa večja predelovalna in energetska podjetja v državi, pa tudi podjetja za upravljanje nevarnih in nenevarnih odpadkov, kot so vrhniški Kemis, kjer je prejšnji teden izbruhnil požar z obsežnimi okoljskimi posledicami, Saubermacher, celjski Simbio in ljubljanska Snaga.

Na seznamih številna podjetja
Na seznamu obratov, kjer obstajajo tveganja za nastanek večjih nesreč (t. i. naprave Seveso po direktivi EU-ja o preprečevanju velikih nesreč z nevarnimi snovmi), je medtem 62 podjetij, med katerimi se jih velik del prekriva z registrom podjetij, ki potrebujejo IED-dovoljenja.

Tudi na tem seznamu je kar nekaj velikih industrijskih in energetskih podjetij, kot so npr. Helios, Cinkarna Celje, Steklarna Rogaška, Steklarna Hrastnik, Krka, Lek, Talum, Acroni, Melamin, TAB Mežica, Petrol, Energetika Ljubljana, Plinarna Maribor, Butan Plin, Istrabenz plini, termoelektrarni Šoštanj in Brestanica pa tudi recimo Luka Koper, kjer se skladiščijo nevarne snovi.

Obstaja pa tudi evidenca naprav, v katerih se uporabljajo organska topila in jih ureja uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak. V evidenci je 97 podjetij, pri čemer nekatera potrebujejo potrdilo o vpisu v evidenco, katerega podlaga je izpolnjevanje mejnih vrednosti po omenjeni uredbi, druga potrdilo o vpisu v evidenco na podlagi izpolnjenega načrta zmanjševanja emisij, nekatera pa tudi okoljevarstvena dovoljenja različnih oblik.

Na seznamu so številna znana večja podjetja, kot npr. Adria Mobil, Alpina, Helios, Cinkarna Celje, Elan, Eta Cerkno, Eti Izlake, Frutarom Etol, Gorenje, Hella Saturnus, Iskra in Iskra Mehanizmi, Kolpa, Krka, Lek, MLM, Revoz, Savatech, Swaty Comet in Tam Europe.

(Nekaj)letni nadzor
Kot so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor, se v IED-obratih inšpekcijski nadzor izvaja na eno, dve ali tri leta. Pogostost pregledov je odvisna od ocene tveganja za okolje, ki se opravi ob koncu leta.

Redni nadzor obratov s tveganji za nastanek večjih nesreč pa se po pojasnilih ministrstva izvaja odvisno od količine skladiščenih nevarnih snovi. V obratih večjega tveganja poteka vsako leto, v obratih manjšega tveganja vsako tretje leto. Na podlagi prijav o izrednih dogodkih se izredni inšpekcijski pregled opravi, takoj ko je mogoče.

Inšpektorji po zagotovilih ministrstva redno nadzirajo tudi obrate, ki uporabljajo organska topila.

Kriminalistična preiskava požara v podjetju Kemis še vedno poteka. Kriminalisti in kriminalistični tehniki so v sodelovanju s forenziki z Nacionalnega forenzičnega laboratorija okvirno locirali kraj, kjer bi lahko začelo goreti, so danes sporočili s PU-ja Ljubljana. Podrobnosti niso razkrili, zaradi obsežnosti oz. zahtevnosti zadeve pa v tem trenutku še ne morejo napovedati, kdaj bo preiskava končana.

Jeza domačinov po požaru v Kemisu
Jeza domačinov po požaru v Kemisu