Prizor s Koroškega prejšnji teden. Foto: TV Slovenija/zajem zaslona
Prizor s Koroškega prejšnji teden. Foto: TV Slovenija/zajem zaslona

V višje ležečih območjih Koroške je prejšnjo nedeljo zapadlo od 15 do 30 centimetrov snega, največ težav pa je bilo v črnjanski občini. "Čeprav so bila drevesa listavcev med sneženjem še večinoma olistana, po ocenah obseg poškodb ne presega poškodb, ki nastanejo ob vsakem obilnejšem sneženju," je za Slovensko tiskovno agencijo povedal vodja slovenjgraške območne enote Zavoda za gozdove Slovenije Branko Gradišnik.

Na Koroškem sneg podiral drevesa in električne drogove, ocena škode še poteka

Gozdarji so ob pregledovanju terena ugotovili, da je bilo poškodb več na gozdnih robovih, zlasti ob cestah in drugih linijskih objektih, kot so elektrovodi. Med poškodbami so prevladovale polomljene ali povite krošnje.

Kljub razmeroma majhnim poškodbam pa razpršene polomljene smreke na območju črnjanske občine še dodatno poslabšujejo že tako slabe razmere v gozdovih. Te so posledica vetrolomov v preteklih letih in poznejše prenamnožitve smrekovih podlubnikov.

Če lastniki gozdov podrtih in poškodovanih dreves ne bodo pravočasno odkrili in pospravili, so lahko vzrok za pojav večjih žarišč podlubnikov na okoliških smrekah, je opozoril Gradišnik.

Video: Poročilo TV Slovenija o tedanjem sneženju

Na Koroškem toliko snega oktobra ne pomnijo