Volk. Foto: Pixabay
Volk. Foto: Pixabay

Občine so odstrel zahtevale zaradi vse številnejših tropov volkov, ki povzročajo škodo rejcem drobnice in pomenijo nevarnost tudi za ljudi na tem območju. Za odstrel so pristojne lovske družine iz občin, ki so podale zahtevo, dovoljenje pa velja do konca januarja 2020.

Marko Gasser, rejec drobnice in član Civilne iniciative Cerkno, je v Prvem Dnevniku pojasnil, da se na območju omenjenih občin zadržujejo trije aktivni tropi volkov, vse skupaj več kot 30 osebkov. "Tudi stroka se zaveda, da je treba številčnost volkov uravnavati, vendar ker lovci lovijo v skladu s svojim etičnim kodeksom, verjetno ta odločba ne bo realizirana," je dejal – tudi zato, ker je v odločbi določen časovni okvir zelo kratek.

"Najbolj se bojimo naslednje pašne sezone, obdobja od maja do avgusta, saj bodo takrat že novi mladiči tako produktivni, takrat pričakujemo tudi največje škode na področju pašništva oz. kmetijstva. Kot član interesne delovne skupine ministrstva za okolje pripravljamo neke rešitve, trudimo se, da bi do naslednje pašne sezone pripravili strategijo upravljanja velikih zveri," je še poudaril.

Odločba za odstrel petih volkov