Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je potrdila, da imajo trenutno vsa dovoljenja za odvzem sedmih volkov, v čakalni vrsti pa sta še dve dovoljenji. Foto: EPA
Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je potrdila, da imajo trenutno vsa dovoljenja za odvzem sedmih volkov, v čakalni vrsti pa sta še dve dovoljenji. Foto: EPA

"Napačno mnenje je, da bi kmetje želeli iztrebiti zveri, ampak zgolj želijo določiti število okoljsko in družbeno sprejemljive populacije volkov in medvedov," je po sestanku poudarila ministrica Pivec. Vzdušje v preteklih tednih je bilo precej napeto, zdaj pa jim je uspelo umiriti strasti in se dogovoriti, da se septembra sestanejo vsi vpleteni ter poskušajo čim prej izboljšati sistem upravljanja zveri. Nov sestanek bo na začetku septembra.

Sindikat je zaradi neizvajanja odstrela volka po zakonu o interventnem odvzemu zahteval odstop ministra za okolje Simona Zajca, pri čemer še vztrajajo, a so mu zdaj dali nekaj časa, da se stvari odvijejo.

Ta se je na izplen današnjega sestanka nato popoldne odzval prek Twitterja.

Odstrel še isti dan
Sindikalisti bodo po besedah predsednika Antona Medveda premislili, kako ravnati naprej. Predvsem zahtevajo, da se interventni zakon o odstrelu poenostavi tudi za primer volka in da bi bila za odstrel dovolj že ustna odločba. "Če je bila zjutraj povzročena škoda, da se odstrel izvrši že zvečer." Volk je namreč zelo gibljiva zver in se ga z daljšim čakanjem na dovoljenja lahko izgubi.

Prav tako so predlagali dežurno številko, na katero bodo lahko kmetje prijavljali škode in zahtevali takojšnje ukrepe. "Med cenilci naj bo tudi strokovnjak za živinorejo, da se bo cena škode realno določila in da se bo upoštevalo trpljenje teh domačih živali, pastirske ograje ter da bo kmetom priznana tudi plemenska vrednost. Vztrajamo, da se škoda izplača v 30 dneh. Tukaj je dosežen napredek v pogovorih," je poudaril sindikalist Medved.

Kmetje za zdaj pomirjeni

Interventni zakon zaradi pritožb na sodišče

Interventni zakon sta sicer pripravili skupaj ministrstvo za kmetijstvo in ministrstvo za okolje, potem ko je izvajanje rednega odvzema preprečilo upravno sodišče. V času nerednega odvzema ‒ odstrel volkov se zaradi pritožb nevladnikov na sodišču že večkrat ni izvajal ‒ sta se namreč populaciji medveda in volka namnožili.

V državi je po ocenah okoli 1.200 medvedov in 80 volkov, interventni zakon predvideva odvzem 175 medvedov (za še 25 medvedov pa so predvidene izgube iz drugih vzrokov) in 11 volkov iz narave. Lovcem je do zdaj uspelo odstreliti okoli 80 medvedov in enega volka, ki sicer ni bil odstreljen na podlagi interventnega zakona.

"Odstrel volkov se večinoma odreja, da bi se pomirilo ljudi, ki volkov ne marajo"

Lovci naj ne bi streljali alfavolkov, vendar je to na terenu zelo težko razlikovati. "Iz prejšnjih raziskav vemo, da kadar trop izgubi katerega izmed svojih ključnih članov, se poveča verjetnost, da se bodo preživeli volkovi pogosteje preusmerili v plenjenje domačih živali. To je najverjetneje posledica zmanjšanja njihove uspešnosti pri lovu na njihov naravni plen ‒ jelenjad, divji prašiči, srnjad," je pred časom v MMC-jevem intervjuju pojasnil strokovnjak za zveri Miha Krofel, ki je sodeloval v prvem obseženem proučevanju volkov v Sloveniji (projekt Slowolf).

Spremembe za lažji odstrel volkov

"V Sloveniji in tudi ponekod v tujini se spodbuja odstrel volkov na pašnikih z živino. Pričakujemo namreč, da bi takšen odstrel lahko vplival na vedenje preživelih volkov v tropu, ki bi se pašniku potem začeli izogibati," je še izpostavil Krofel.

A na ministrstvu za okolje so oviro, da lovci volkove lahko streljajo le na pašnikih ali v njihovi neposredni bližini, zdaj umaknili. To so sklenili na posvetu med predstavniki zavoda za gozdove, zavoda za varstvo narave, lovske zveze in Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ne pa tudi sindikata kmetov, ki je udeležbo odpovedal. Poleg tega se spreminja sistem izdajanja odločb o izrednem odstrelu volkov na območjih, kjer ga doslej ni bilo in ni zajeto v zakon, a se tam dogajajo napadi ‒ agencija za okolje bo lahko ob vsaki prijavi škode po volku sama začela postopek za izredni odstrel, še vedno pa bosta morala dati mnenje zavoda za gozdove in za varstvo narave.

Ministrica Aleksandra Pivec in sindikalist Anton Medved. Foto: BoBo
Ministrica Aleksandra Pivec in sindikalist Anton Medved. Foto: BoBo

Kakšno naj bo število zveri?

Sindikat kmetov sicer zahteva takojšnje zmanjšanje števila volkov ali z odstrelom ali s preselitvijo v zaprta državna lovišča ali pa s preselitvijo v druge države. Na daljši rok pa kmetje želijo, da se število zveri zmanjša na stanje iz leta 1990. "Menimo, da bi bili v Sloveniji dopustni zgolj trije tropi volkov," je dejal predsednik kmetijskega sindikata in še to le na območjih, kjer je v preteklosti volk že živel.

Ministrica za kmetijstvo meni, da bi bilo za naše področje sprejemljivih 450 medvedov, medtem ko so v sindikatu kmetov govorili o številki 300. Trenutno jih pri nas živi okoli 1.200. "Minister za okolje se je zavezal, da se bo pogovarjal tudi z ostalimi evropskimi ministri, če bi lahko kam preselili kakšnega medveda. A zelo težko verjamem, da bomo našli državo, ki bi bila pripravljena sprejeti 500 medvedov ali pakete po 100," je dejala ministrica Pivec. Je pa poudarila, da je treba pri določitvi vzdržnega števila populacije zveri pri nas doseči čim širši okoljski in družbeni konsenz. nato pa število zapisati v uradni dokument - morda v zakon o ohranjanju narave. Kot primer je omenila Švedsko, kjer na veliko večji površini živi 1000 medvedov.

"Vsi moramo delovati z roko v roki," je po sestanku poudaril sindikalist Anton Medved. "Gre za slovensko podeželje in treba je nujno ukrepati, sicer bomo čutili dolgoročne posledice, saj takšno stanje odvrača tudi mlade prevzemnike kmetij." Kmetje odstrel volkov zahtevajo v dveh mesecih, sicer bodo stopnjevali svoje pritiske.