Od 108 rjavih medvedov, za katere odlok predvideva odvzem, bi jih po predlogu odstrelili 88. Foto: EPA
Od 108 rjavih medvedov, za katere odlok predvideva odvzem, bi jih po predlogu odstrelili 88. Foto: EPA

Od 108 rjavih medvedov, za katere odlok predvideva odvzem, bi jih po predlogu odstrelili 88, predvidene izgube pa znašajo 20 živali. Večina odstrela se izvrši v osrednjem območju populacije medveda.

Pri volku pa je zaradi zmanjšanja možnosti vpliva na socialno strukturo tropa predpisana določba, da se odstrel zaključi takoj, ko število odvzetih odraslih volkov, to je volkov, starih dve leti ali več, doseže 40 odstotkov predvidenega odvzema.

Z osnutkom je opredeljen načrtovani odvzem, ki vključuje vse oblike smrtnosti - izjemni odstrel, načrtovani odstrel, pogine, povoze. Višina odvzema je opredeljena na podlagi podatkov spremljanja stanja tako, da je izpolnjen pogoj, da takšna višina odvzema ne škoduje ohranitvi ugodnega stanja populacije.

Število volkov raste
Rezultati spremljanja stanja pri volku od začetka izvajanja monitoringa kažejo, da njihovo število raste. To ugotavljajo tudi preliminarni podatki ugotavljanja številnosti, ki se izvaja v okviru projekta Life dinalp bear. V pripravi pa je tudi nova ocena številnosti populacije medveda z gensko-molekularnimi metodami, ki bo predvidoma znana do konca tega meseca.

Osnutek torej določa naravovarstveno varen okvir odvzema, pri izvajanju pa se po določenih pravilih prilagaja tistim oblikam smrtnosti, na katere nimamo vpliva, so pa pomembne za ohranjanje ugodnega stanja. To pomeni, da se morebitne večje naravne izgube odrazijo v zmanjšanem odstrelu na določenem območju, so še poudarili na okoljskem ministrstvu.

Rjavi medved in volk sta v Sloveniji in EU zavarovani vrsti. Velikost populacije in naravna razširjenost velikih zveri ni odvisna samo od naravnih danosti, kot sta ustrezen življenjski prostor in razpoložljiva hrana, ampak tudi z družbeno sprejemljivostjo za ljudi.