Foto: BoBo
Foto: BoBo

V sredo so s podjetja Energija na veter sporočili, da je projekt Vetrne elektrarne Slovenska Bistrica, ki predvideva gradnjo vetrnic na Pohorju, tik pred izdajo gradbenega dovoljenja. Čeprav naj bi projekt potekal v dveh delih in na treh lokacijah (na območju Treh kraljev, Areha in Rogle), je trenutno v fazi integralnega postopka izdaje gradbenih dovoljenj za vseh 56 vetrnic, so zatrdili v podjetju. Da pridobivanje dovoljenj poteka na ta način, je nenavadno. Tako obsežen projekt bi se moral glede na zakonske predpise namreč voditi v državnem prostorskem načrtu, nas je opozorilo več sogovornikov.

A postopki tečejo drugače. Po podatkih občine Slovenska Bistrica je nekdanje ministrstvo za okolje in prostor novembra lani v integralni postopek združilo trinajst ločenih vlog. Enajst vlog je bilo vloženih za 22 vetrnic, dve pa za povezovalni kablovod in razdelilno transformatorsko postajo.

Sorodna novica Bo nad pohorskimi gozdovi zraslo 56 vetrnic?

Vsaka od enajstih vlog za izdajo gradbenega dovoljenja vključuje po dve vetrnici. Skupna nazivna moč dveh vetrnic znaša 7 megavatov oziroma ravno toliko, da projekta "ni treba" voditi v državnem prostorskem načrtu. Za izdajanje gradbenih dovoljenj za elektrarne z nazivno električno močjo, večjo od 10 megavatov, je namreč v okviru DPN-ja pristojna država. Že skupna nazivna moč treh vernic bi to mejo presegla, saj bi znašala 10,5 megavata. Župan Slovenske Bistrice Ivan Žagar ima zato občutek, da se projekt načrtno drobi.

Zakon omogoča integralne postopke, ne omogoča pa drobljenja projektov

Možnost integralnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja je bila v gradbenem zakonu uvedena pred nekaj leti. Zakonodajalec je s tem želel poenostaviti in razbremeniti postopke gradbenih dovoljenj, je za MMC pojasnil okoljski pravnik Aljoša Petek iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja. "Če imamo navadno gradbeno dovoljenje, pri katerem ugotovimo, da moramo opraviti še presojo vplivov za okolje, potem je to integralno dovoljenje, pri katerem je treba zagotoviti okoljevarstveno soglasje. Postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja pa predvideva presojo vplivov na okolje." Vsi ti procesi so bili združeni v t. i. integralni postopek.

Ne glede na to, da gradbeni zakon omogoča integralne postopke, pa Aljoša Petek poudarja, da zakon nikakor ne omogoča drobljenja celovitih projektov. "Če postavimo 56 vetrnic na Pohorje, govorimo o enkratni skupni investiciji, investitorjev je lahko tudi več, a govorimo o nečem, kar bo imelo skupen vpliv na okolje, zato zakonodaja teh drobljenj ne dopušča. Drobljenja pa se dogajajo v praksi, z namenom, da se določenim postopkom, še posebej postopkom presoje vplivov na okolje, izogne."

Z uvedbo integralnega postopka se je spremenila tudi vloga t. i.
Z uvedbo integralnega postopka se je spremenila tudi vloga t. i. "mnenjedajalcev", kot so zavodi za naravo, direkcija za vode itd., ki morajo v okviru presoje vplivov na okolje podati svoja mnenja. "Prej zavezujoča stališča teh institucij so bila preoblikovana v mnenja, ki jih ni več obvezno upoštevati. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter ministrstvo za naravne vire in prostor se lahko odločita, ali jih bosta upoštevala ali ne. Ideja je bila v poenostavljanju, a morda smo si postopek z vidika varstva okolja malo preveč razbremenili," razmišlja Aljoša Petek. Foto: BoBo

Izogibanje državnemu prostorskemu načrtu torej pomeni, da na ravni države nismo naredili strateške presoje, kaj polje 56 vetrnih elektrarn pomeni za okolje. Za posamezen projekt, npr. za dve vetrnici, je precej lažje reči, da ne bosta imeli bistvenega vpliva na ekosistem, na živalske in rastlinske vrste, okolje in zdravje ljudi. "Če objekte postavljamo enega po enega, leto za letom, ali celoten projekt razdelimo na različne faze, bomo lažje pridobili okoljevarstveno soglasje. Posamezen projekt ne bo dosegel tistega učinka, ki je nezakonit in nedopusten. Če ga razdelimo, lahko pridemo do rezultatov, ki bodo ugodni za investitorja, za okolje pa ne," opozarja Petek.

Drobljenje postopkov dobro poznajo tudi v tujini, in sicer pod izrazom "salami-slicing". "Projekt se razdeli na tako majhne projekte, da ne padejo pod zakonsko obveznost presoje vplivov za okolje." Tak primer je tudi kanal C0 v Ljubljani, ki je po drobljenju neposredno podoben projektu vetrnih elektrarn Slovenska Bistrica, dodaja Petek. "Primerov drobljenja je precej. Obsežna in široka pa je tudi praksa sodišča EU-ja s tega področja, in vemo, da je namensko izogibanje tovrstnim postopkom nezakonito." Pri čemer Petek ne dvomi: če imamo načrtovanih 56 vetrnic je vpliv na ljudi in okolje popolnoma drugačen. "Če se elektrarna z 10 MW moči umešča v prostor, mora biti to oblikovano v okviru državnega prostorskega načrta."

"Govorimo o infrastrukturi, ki je državnega pomena"

Državni prostorski načrt je osnovno orodje prostorskega načrtovanja v Sloveniji, pojasnjuje Petek. "Govorimo o gradnjah, infrastrukturi, ki je državnega pomena. V postopku pa moramo izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje oziroma ugotoviti, kakšne posledice bo imelo takšno načrtovanje na okolje, vodo, zrak." Postopek DPN-ja je daljši in vključuje več deležnikov, saj je njegov namen, da v izvedbo vključi širšo družbo, na katero bo posamezen projekt vplival. Vključuje prebivalce, organizacije in civilne iniciative ter jim omogoči, da v postopkih lahko sodelujejo. "V teh fazah se lahko zelo jasno razčisti, kakšni bodo vplivi projekta." Če se DPN-ju izognemo, se izognemo tudi strateški presoji, opozarja Petek.

Strateška presoja v celoti ovrednoti vpliv projekta. "Če v tej fazi rečemo "ja", bomo projekt v konkretni fazi precej lažje implementirali. Če na strateški ravni rečemo "ne", pa vemo, da nekateri projekti nimajo več kaj iskati v našem okolju in naši družbi. V tem primeru že v fazi načrtovanja ugotovimo, da niso sprejemljivi."

Aljoša Petek dodaja, da postopek DPN sproži država, če za to prejme pobudo. Pobuda pa lahko pride tudi npr. z ministrstva. "Osebno ne razumem, zakaj še posebej energetski investitorji še vedno na tak način pristopajo do investicij. Ne vprašajo lokalne skupnosti, ne opravi se širša razprava, še občine niso dobro vedele, kaj se dogaja, lokalni prebivalci pa še manj." Tako vedno znova prihaja do neprijetnih in nepotrebnih situacij, meni Petek.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je na vprašanje, ali bo umeščanje 56 vetrnic na Pohorje potekalo preko državnega prostorskega načrta, za MMC sredi maja odgovorilo, da je zakon o urejanju prostora zelo jasen glede tega, katere prostorske ureditve so državnega pomena na področju energetike, a da vetrnic na Pohorju ni med njimi: "Na ministrstvu pristojnem za energijo trenutno poteka 10 državnih postopkov umeščanja parkov vetrnih elektrarn v prostor, ki izpolnjujejo predpisani kriterij nazivne električne moči najmanj 10 MW. Projekt Vetrne elektrarne Slovenska Bistrica I in II ni med njimi," so zapisali. Postopke državnega prostorskega načrtovanja bi sicer lahko začeli prav na pobudo ministrstva.

Izredna seja občinskega sveta Slovenske Bistrice

Občinski svetniki v Slovenski Bistrici so po poročanju STA-ja na izredni seji brez glasu proti potrdili obvezno razlago prostorskih ureditvenih pogojev na območju občine, s katerim so investitorje v vetrne elektrarne dodatno opozorili, da lahko na območjih kmetijskih zemljišč gradijo le male vetrne elektrarne do nazivne moči enega megavata.

S tem so se v bistriški občini odzvali na vse večje zanimanje potencialnih investitorjev za postavljanje vetrnih elektrarn na območju Pohorja, še posebej v luči aktualnega pridobivanja gradbenega dovoljenja s strani projektnega podjetja Energija na veter, ki želi na Bistriškem Pohorju graditi kar 56 vetrnih elektrarn.

Svetniki so nezadovoljstvo izrazili zlasti zaradi odnosa predstavnikov pristojnih ministrstev, saj na sejo kljub vabilu ni bilo nikogar, sicer danes niso glasovali o tem, ali so za projekt ali proti njemu, so poudarjali, pač pa želijo le, da se postopki peljejo po zakoniti poti.

Župan Ivan Žagar je prepričan, da bi morala glavo vlogo pri tem prevzeti država in da bi investitor pri tako velikem projektu moral zaprositi za spremembo državnega prostorskega načrta, ne pa da se temu izogiba z drobljenjem projekta na več manjših. Slednje zakonodaja dopušča, če gre za vetrne elektrarne z močjo manj kot deset megavatov.

"V takem postopku so vključeni vsi relevantni soglasjedajalci, pa tudi javnost, ki jo umestitev takih objektov v njihov prostor tudi najbolj zadeva. Pravila glede tega so jasno zapisana v naših prostorskih ureditvenih pogojih,, a ker očitno različno razumemo, kaj smo v dokumentu zapisali, smo to zdaj le še enkrat pojasnili," je dejal Žagar.

Bistriški župan glede morebitnih pravnih posledic in tega, kako se bo odzval investitor, pričakuje pa, da bo pristojno ministrstvo investitorja napotilo na primeren način umeščanja vetrnic v prostor.

Glede razlage pravnika Aljoše Dežmana, da bi zaradi zadržanja projekta lahko občini grozila odškodninska tožba, Žagar ne zna oceniti, ali je postopek dejansko ustavljen ali ne, prizadevajo si zgolj za primeren način vodenja postopka v skladu z zakonom.

Župan Slovenske Bistrice je glede morebitne njegove naklonjenosti gradnji vetrnih elektrarn dejal, da nad tem, da bi vetrnice umeščali na Pohorje, ni najbolj navdušen, po drugi strani pa se tudi zaveda potrebe po zelenih virih energije.

Vetrnica na pragu, 1. del
Vetrnica na pragu, 2. del