Komunalno podjetje Žalec. Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona
Komunalno podjetje Žalec. Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona

Zadevo je žalska komunala prijavila policiji. Iz družbe so sporočili tudi, da so prejeli delno poročilo iz pooblaščenega laboratorija o mikrobiološkem preizkušanju vzorca vode, ki je bil v ponedeljek odvzet iz omrežja vrtca Šempeter.

Vzorec so v laboratoriju ocenili kot zdravstveno neustreznega zaradi prisotnosti bakterij, ki so kazalniki fekalnega onesnaženja. To so bakterije escherichia coli in enterokoki. Po pravilniku o pitni vodi teh bakterij v pitni vodi ne sme biti. Če je pitna voda fekalno onesnažena, kar se je izkazalo v konkretnem primeru, lahko to predstavlja nevarnost za zdravje ljudi in so mogoče ter verjetne posledice za zdravje uporabnikov take vode.

Ponovno kontrolno vzorčenje je bilo na istem odvzemnem mestu opravljeno v torek. Končni in potrjeni rezultati glede prisotnosti fekalnih bakterij bodo znani v četrtek.

Na žalski občini so sprva domnevali, da je motnje povzročila zakalitev vodnega vira, vendar so kmalu ugotovili, da gre za tehnično napako na vodnem viru Šempeter, so v sredo sporočili z občine.

Kot je povedal žalski župan Janko Kos, je žalska komunala ukrepala takoj in je tehnična napaka na vodnem viru Šempeter, ki napaja naselja Šempeter, Šešče, Matke, Ločico ob Savinji, Spodnje in Zgornje Grušovlje, odpravljena.

V vsakem primeru pa velja poseben režim prekuhavanja vse do preklica, opozarjajo na žalski občini.

Kos je tudi odredil, da se v žalski komunali opravi interni nadzor v povezavi z omenjeno problematiko, ki bo končan do konca tedna. Nato bo kot predstavnik največje občine v Spodnji Savinjski dolini sklical vse župane spodnjesavinjskih občin ustanoviteljic, da to obravnavajo na izredni seji sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec.

Fekalije v žalski vodi?