Fotografija je simbolična. Foto: Reuters
Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

Gre za skupno pobudo ministrstva za okolje in prostor ter ravnateljev slovenskih šol. Projekt bodo septembra uradno začeli pilotni vzgojno-izobraževalni zavodi, ki bodo koncept preizkusili in poskrbeli za povratne informacije. Po prvem letu izvajanja bi nato koncept brezogljičnih šol ponudili zavodom po državi in tudi mednarodnemu okolju, so sporočili z okoljskega ministrstva.

"Širitev ideje po Evropi"

To naj bi storili na primer prek projekta v okviru pobude EU Erasmus+, ki ga bodo skupaj s partnerskimi šolami iz Italije, Hrvaške, Avstrije in Madžarske prijavili na centru za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Cmepius) in naj bi bil podlaga za širitev ideje mreže brezogljičnih šol po Evropi.

Minister Andrej Vizjak. Foto: BoBo
Minister Andrej Vizjak. Foto: BoBo

Vizjak upa, da bo pristopilo čim več šol

Vizjak je ob podpisu pisma o nameri spomnil, da mora Slovenija skladno z evropskimi predpisi pripraviti dolgoročno strategijo razogljičenja do 2050 in na tej poti analizirati vse sektorje, ki povzročajo emisije, ter jih znižati.

Projekt je ocenil kot pomemben napor za iskanje rešitev za razogljičenje. "Šlo bo za sklop večih dejavnikov – od učinkovite rabe energije do obnovljivih virov, trajnostne mobilnosti in ne nazadnje do skrbnega ravnanja z odpadki in hrano. Vse skupaj tvori celoto brezogljičnosti. Gre za vrsto aktivnosti, pomembnih za vzgojo mladih, in angažma učiteljskega kadra," je navedel in izrazil upanje, da bo k projektu pristopilo čim več šol.

Pečan: Treba je začeti pri mladih

Ravnatelj OŠ Janka Modra iz Dola pri Ljubljani Gregor Pečan je povedal, da je ideja zorela več kot leto dni ob spremljanju vseh dogajanj, ki zaznamujejo svet. "Pri mladih je treba začeti z vzgojo za spremembo dojemanja odnosa in spremembo svojega odnosa do okolja," je zatrdil.

Ravnatelj III. OŠ Celje Aleksander Verhovšek pa je zatrdil, da osnovne šole izvajajo niz dejavnosti na področju varstva okolja. Izrazil je željo po vzpostavitvi sinergije, ki bi najprej povezala pristojna ministrstva in osnovne šole, v nadaljevanju pa bi projekt povezal tudi srednje šole in vrtce. "Zavedamo se, da moramo delati na celotni populaciji. To mora postati naš način življenja in razmišljanja," je ugotavljal.

Sinergija s projektom LIFE

V okviru ministrstva za okolje in prostor se sicer že izvaja LIFE integralni projekt, ki bo po oceni ministrstva lahko pripomogel k vzpostavitvi in oblikovanju mreže brezogljičnih šol ter pozneje z mreženjem med projektoma prispeval tudi k določenim vsebinskim sklopom projekta.

Ministrstvo je namreč vodilni partner projekta LIFE-IP CARE4CLIMATE, v sklopu katerega skupaj s še 14 drugimi partnerji spodbuja zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom na 2030. Projekt traja do konca leta 2026 in se ukvarja s promocijo trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije, zmanjševanja količin odpadne hrane in v blaženje podnebnih sprememb usmerjene rabe tal z namenom prehoda v nizkoogljično družbo.

Eden izmed pomembnejših ciljev projekta je tudi povečati ozaveščenost splošne javnosti glede podnebnih sprememb, njihovega blaženja in spremembe navad v vsakodnevnem življenju za učinkovitejši, hitrejši prehod v nizkoogljično družbo, so še spomnili na ministrstvu.