Med pomembnimi naložbami je minister Vizjak naštel tudi hidroelektrarne na Savi. Foto: Twitter Jernej Vrtovec
Med pomembnimi naložbami je minister Vizjak naštel tudi hidroelektrarne na Savi. Foto: Twitter Jernej Vrtovec

"Gradbeni sektor ima močne multiplikativne učinke na druge sektorje. Vlada je zato sprejela interventni zakon za odpravo ovir pri pomembnih naložbah za njihov zagon po epidemiji novega koronavirusa. Gre za začasni zakon, ki bo veljal do konca prihodnjega leta. V tretjem svežnju smo podaljšali ukrepe za učinkovito gradnjo. V tem zakonu pa odpravljamo dodatne ovire," je na vladni novinarski konferenci interventni zakon predstavil okoljski minister Andrej Vizjak.

Zakon predvideva, da bo vlada določila seznam pomembnih naložb, ki bodo razvrščene v tri prioritetne skupine. V prvi skupini bodo naložbe, ki jih je mogoče načrtovati v letu 2020. Druga prioriteta so naložbe v letu 2021, v tretji skupini pa bodo tiste, pri katerih so v postopku državni prostorski načrti in jih je treba pospešiti.

Pomembne naložbe bodo po ministrovih navedbah razvrščene po prioritetah glede na strateške dokumente države, tako na področju gospodarstva, šolstva, infrastrukture ...

"Seznam se že oblikuje. Na njem bodo pomembne prometnice, železniške povezave, energetski objekti, tudi projekti, kot je NUK 2," je pojasnil okoljski minister, ki je med železniškimi projekti naštel Pragersko in gorenjsko progo, med energetskimi pa daljnovod Cirkovce–Pince, HE Mokrice, dolgoročno pa so na seznamu hidroelektrarne na srednji Savi.