Foto: Goran Rovan
Foto: Goran Rovan

"To je prvi tovrstni primer v Sloveniji, saj do zdaj določba zakona o ohranjanju narave ni bila uporabljena. To je pravna možnost, ki jo omogoča evropska habitatna direktiva," so poudarili na ministrstvu za okolje in prostor. Ta določa, da država izvede izravnalne ukrepe za zagotovitev varstva usklajenosti Nature 2000, če je treba določen projekt kljub negativni presoji posledic za območje izvesti iz nujnih razlogov prevladujočega javnega interesa. O njih mora obvestiti Evropsko komisijo.

Kot so zagotovili, ministrstvo ne načrtuje novih postopkov prevlade. "V postopkih pa vzpodbuja, da se načrti, programi in projekti izvajajo na način, da so cilji Nature 2000 evropskega ekološkega omrežja in tudi vsi drugi okoljski cilji, kot so varstvo voda, kulturne dediščine, zraka, izpolnjeni. Če so proučene vse možnosti in ni drugih možnih rešitev, se lahko pristopi k tovrstnim postopkom," so dodali.

Tak postopek tudi za savske hidroelektrarne?

Minister za okolje in prostor je ob nastopu položaja napovedal, da bo iskal ravnotežje med gospodarskimi in okoljskimi interesi. Foto: BoBo
Minister za okolje in prostor je ob nastopu položaja napovedal, da bo iskal ravnotežje med gospodarskimi in okoljskimi interesi. Foto: BoBo

Po neuradnih informacijah Dnevnika ministrstvo tak postopek načrtuje tudi za hidroelektrarne na srednji Savi. To je napovedal tudi okoljski minister Andrej Vizjak, ki je, kot so spomnili, za njihov Objektiv dejal: "Za umestitev tega projekta bi morali izvesti postopek prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. To omogoča več evropskih direktiv in to počnejo vse države, še največ Nemčija, mi pa tega očitno ne znamo, saj v zadnjih petih, 10 letih takega postopka nismo izpeljali."

Za HE Mokrice na spodnji Savi morajo pristojni organi v integralnem postopku izdati gradbeno dovoljenje, saj je del tega postopka presoja vplivov na okolje, ki je nujno potrebna v postopku prevlade druge javne koristi. Ministrstvo je Društvu za preučevanje rib Slovenije, ki je bilo stranski udeleženec v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja, ta status podelilo tudi v postopku prevlade javne koristi, navaja Dnevnik.

Kdo je ponaredil podpis?

Sorodna novica DZ: Pospešitev gradnje HE Mokrice, škoda zaradi šakala in podlubnikov

V društvu si prizadevajo, da jih ministrstvo kot stranske udeležence vključi tudi v integralni postopek. Kot so sporočili v četrtek, so v uradnem odgovoru ministrstva prejeli prilogo z njihovim domnevnim dopisom, v katerem preklicujejo to zahtevo in za katerega se je izkazalo, da je ponarejen. Društvo je nato policiji naznanilo domnevni poskus onemogočanja društva v postopkih, povezanih z gradnjo HE Mokrice.

V verigi HE na spodnji Savi je nezgrajena ostala še HE Mokrice, a je upravno sodišče lani po pritožbi Društva za preučevanje rib Slovenije okoljevarstveno soglasje za njeno gradnjo vrnilo v postopek in dodelavo. DZ je konec aprila v tej zgodbi sprejel noveliran zakon, da začne upravni organ obravnavati zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja s presojo vplivov na okolje brez predložitve lastniške ali druge stvarne pravice na nepremičninah, a ob pogoju, da vlagatelji predložijo dokazila, še preden se izda gradbeno dovoljenje.

Sorodna novica Vrtovec: Če želimo biti neodvisni, potrebujemo drugi blok nuklearke

Vrtovec prosil iniciative, naj ne nagajajo

Projekt HE Mokrice je nedavno naslovil tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. "Izgraditi moramo Mokrice, pridobiti moramo vsa dovoljenja. To se vleče predolgo. Izvajalec je že izbran, denar je zagotovljen, postopki pa še vedno stojijo. Apeliram na civilne iniciative, da gremo v korak s časom in da se ne nagaja pri tovrstnih projektih," je izjavil.