Foto: Zveza za tehnično kulturo Slovenije
Foto: Zveza za tehnično kulturo Slovenije

Kot je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič, gre pri določitvi uporabe petmetrskega pasu okoli območja z najstrožjim režimom "v bistvu za obračalni pas, kar pomeni, da se za kmete na Ljubljanskem polju glede na preteklost ne spremeni noben režim". To po njegovih besedah v praksi pomeni, da bodo lahko še naprej uporabljali vsa tista fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena na teh vodovarstvenih območjih.

Na vprašanje, ali je pričakoval strožjo prepoved uporabe FFS, je odgovoril, da ne, ker se je po njegovem mnenju "stanje voda na podlagi vseh monitoringov v državi v zadnjih tridesetih letih neverjetno izboljšalo".

"V vodi ni nobenih ostankov fitofarmacevtskih sredstev, težave so z drugimi, nekmetijskimi ostanki," je dejal.

Ob tem je dodal, da uvedbe strožjega režima gleda uporabe tovrstnih sredstev ne pričakuje niti od zakonodajalca, ki bo moral ugotovljene neskladnosti ustavnega sodišča ustrezno odpraviti.

Na ministrstvu za kmetijstvo odločitev ustavnega sodišča še preučujejo

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa so v odzivu za STA pojasnili, da odločitev ustavnega sodišča skupaj z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin podrobno preučujejo. V tem trenutku je zato po njihovem mnenju "še preuranjeno podajati odgovore na odločitev sodišča".

Ustavno sodišče je v četrtek sporočilo, da je ureditev v zakonih o FFS, ki se nanaša na območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, in v uredbi za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja neskladna z ustavo.

Obenem je določilo, da se do odprave nepravilnosti, za kar imata državni zbor in vlada čas leto dni od objave odločbe sodišča v uradnem listu, FFS ne smejo uporabljati na petmetrskem pasu okoli območja zajetja.

Ker se ustavno sodišče zaveda, da prepoved uporabe FFS na delu najožjega vodovarstvenega območja pomeni omejitev za izvajanje kmetijske dejavnosti na teh območjih, v obstoječo podzakonsko ureditev s takim načinom izvršitve do sprejetja nove ureditve posega zgolj začasno in v najmanjši možni meri, so poudarili v četrtkovi odločbi.