Boštjan Šefic, državni sekretar in vodja Službe vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih. Foto: BoBo/Borut Živulović
Boštjan Šefic, državni sekretar in vodja Službe vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih. Foto: BoBo/Borut Živulović

V Savinjski dolini poteka pospešena sanacija po poplavah, predvsem na najbolj izpostavljenih točkah se trudijo prehiteti zimo. Na cestah in vodotokih je ostalo še veliko dela, ki se bo še krepko zavleklo. V poplavljenih industrijskih conah na Ljubnem in v Nazarjah se počasi vzpostavlja proizvodnja, v obeh največjih podjetjih razmišljajo tudi o nadomestnih lokacijah.

Na terenu še vedno potekajo interventna urejanja vodotokov, občinskih in državnih cest, ponekod se še vedno ukvarjajo z vprašanji gradnje mostov. Ena izmed perečih tem za prebivalce Savinjske doline pa so morebitne selitve, ki bodo na osebni ravni prizadele največ ljudi.

Za najbolj ogrožena stanovanjska naselja in hiše je že bila sprejeta odločitev o selitvah. "Po grobi oceni, ki jo je naredila Državna tehnična pisarna v sodelovanju z nekaterimi strokovnjaki vodarske stroke in geologi, bo teh objektov približno 300. A to je le sklepanje, postopek, ki bo kmalu izpeljan v skladu z interventnim zakonom, bo dal končne odgovore, kateri objekti so ogroženi do te mere, da so nevarni za življenje in premoženje ljudi," je v Vročem mikrofonu na Valu 202 povedal državni sekretar in vodja Službe vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih Šefic.

Tri mesece po poplavah: Selitve v Savinjski dolini

"Odločitve bodo sprejete izključno na podlagi stroke"

Postopek ocenitve je dolg in zamuden, Šefic pa poudarja, da bodo zadeve hitreje stekle tam, kjer je škoda na posameznih objektih zelo evidentna. Drugje se bo to obdobje zaradi strokovnih odločitev raztegnilo. "To ne bodo odločitve ne politike ne posameznih funkcionarjev. Odločitve bodo sprejete izključno na podlagi mnenja stroke." Želja je, da bi se o vseh odločitvah glede selitev pogovorili in dogovorili z ljudmi, ki jih selitev zadeva. Interventni zakon natančno določa, kdaj v primeru pomanjkanja dialoga nastopijo prisilna izselitev, razlastitev oziroma odstranitev objektov.

Čeprav država plača vse stroške selitve, ljudi moti, da se bodo morali najprej preseliti v začasno nastanitev, šele nato na lokacijo, kjer bodo lahko bivali dolgoročno. To je torej dvojna selitev. Iskanje varnih nadomestnih zemljišč je namreč vedno izziv. "Sam želim biti realen. Zagotavljam tisto, kar vem, da lahko. To je odgovorno do ljudi in županov, ki imajo v konkretnem položaju izjemno pomembno vlogo. Z njimi res dobro sodelujemo in prepričan sem, da bomo s takšnim delom uresničili cilje in dejavnosti. Kar pa bo zelo zahtevno, saj ljudje pričakujejo relativno hitre rezultate."