Foto: EPA
Foto: EPA

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pravijo, da širjenje afriške prašičje kuge pri domačih in divjih prašičih v Evropi predstavlja povečano tveganje za pojav bolezni v Sloveniji, zato od velja v celotni Sloveniji ukrep postavitve ograj, kjer se gojijo prašiči.

Ograje morajo biti postavljene tako, da je preprečen stik gojenih prašičev z divjimi prašiči, saj se tako močno zmanjša tveganje za vnos bolezni.

Uprava za varno hrano je ob tem pozvala rejce prašičev, da čim prej, najpozneje pa v treh mesecih, poskrbijo za postavitev primerne ograje in s tem zaščitijo ne le svoje živali, temveč tudi slovensko prašičerejo.

Ta kuga ni nevarna za druge živalske vrste in ljudi

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Za bolezen so značilne velike izgube, tako neposredne kot tudi posredne, predvsem zaradi omejitev trgovanja in izvoza živali in izdelkov ter surovin, ki izvirajo od prašičev.

Bolezen sicer ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi.

V Sloveniji še niso zaznali okužbe

V Sloveniji primera afriške prašičje kuge še niso zaznali, vendar pa predstavlja njeno širjenje z vzhoda Evrope proti zahodu vse večje tveganje tudi za populacije domačih in divjih prašičev v Sloveniji, opozarjajo na upravi za varno hrano.

Konec letošnjega junija sta prve primere opazili tudi na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Eden izmed potrjenih primerov na Hrvaškem je bil v Karlovški županiji, približno 50 kilometrov od meje s Slovenijo. Poleg na Hrvaškem se afriška prašičja kuga med drugim širi tudi po sosednjih Italiji in Madžarski.