Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Predlagani kavcijski sistem zbiranja nepovratne odpadne embalaže plastenk in pločevink v avtomatih, nameščenih na lokacijah trgovcev, bi po navedbah zbornice predstavljal vzporeden sistem zbiranja komunalne embalaže. "Dejstvo je, da kavcijski sistem rešuje zelo majhen del embalaže, ki je dana na slovenski trg," so zapisali. Po njihovih podatkih v Sloveniji na trg letno prispe okoli 280.000 ton vse embalaže.

"Mešane komunalne embalaže, v okviru katere se zbira tudi embalaža pijač, se letno zbere od 98.000 do 104.000 ton. Embalaže pijač pa se letno da na trg v ocenjeni količini okoli 8400 ton PET-plastenk in okoli 2000 ton pločevink. S kavcijskim sistemom torej rešujemo zgolj 3,7 odstotka na slovenski trg dane embalaže," so izračunali.

Po njihovih podatkih je že danes ločeno zbranih več kot 78 odstotkov PET-plastenk pijač in več kot 90 odstotkov pločevink, ki niso nikoli predstavljale izziva za zbiranje. "Vsa preostala embalaža bi se morala v primeru uvedbe kavcijskega sistema še naprej zbirati na utečen način," so zapisali.

Novi kavcijski sistem bi spodbujal k proizvodnji embalaže za enkratno uporabo, povečal bi se ogljični odtis

Novi kavcijski sistem bi po njihovih opozorilih spodbujal proizvajalce k proizvodnji nove embalaže za enkratno uporabo, ki se reciklira, kar je po trajnostni hierarhiji ravnanja z odpadki nižja prioriteta od ponovne uporabe. Prav tako bi zaviral razvoj in napredek na področju izdelave trajnostnih izboljšanih oblik povratne embalaže.

Med drugim so izpostavili tudi, da imajo nekatere države dolgoletno tradicijo kavcijskega sistema za odpadno embalažo, kot so na primer Hrvaška, Nizozemska in Nemčija, a slabše skrbijo za čisto okolje kot v Sloveniji.

Tudi dvig cen proizvodov je zaradi morebitne uvedbe kavcijskega sistema neizogiben, so prepričani. Menijo tudi, da bi sistem z vzporedno logistiko povečal ogljični odtis.

Podpise podpore zbira Eko krog

Podpise podpore za uvedbo kavcijskega sistema za embalažo pijač sicer zbira društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko krog. Ti med prednostmi kavcijskega sistema izpostavljajo bistveno zmanjšanje smetenja, pospeševanje ponovne uporabe in recikliranja ter zmanjšanje rabe naravnih virov in energije.

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo dejavnosti za morebiten zagon kavcijskega sistema še vedno potekajo. Kot je prejšnji teden pojasnila generalna direktorica direktorata za okolje Tanja Bolte, dejavnosti nevladnikov, ki so se lotili zbiranja podpisov, pozdravlja, saj se ji zdi prav, da tudi javnost pove, kaj si želi. Na ministrstvu do uvedbe sistema po njenih besedah niso bili nikoli odklonili, pred dokončnim sprejetjem odločitve o uvedbi sistema pa želijo preveriti vse potrebne podatke o količinah ločeno zbranih plastenk.