Odpadna embalaža. Foto: Zbornica komunalnega gospodarstva
Odpadna embalaža. Foto: Zbornica komunalnega gospodarstva

Vlada je spremembo uredbe sprejela septembra. Nanaša se na metodologijo izračuna deleža odpadne embalaže, za katerega mora v skupnem sistemu proizvajalčeve razširjene odgovornosti posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo zagotoviti ravnanje v imenu proizvajalcev, ki so jo pooblastili za izpolnjevanje obveznosti.

Izračuni za tri mesece, ne pol leta

Glede na spremenjeno dinamiko med posameznimi koledarskimi leti, kot so spremembe pogodbenih obveznosti ter različne količine dane embalaže na trg v Sloveniji v posameznih trimesečjih, se deleži pobiranja odpadne embalaže pri izvajalcih javnih služb zbiranja in obdelave komunalnih odpadkov od oktobra izravnavajo vsako trimesečje sproti. Prej se je namreč pojavljal polletni zamik med poročanimi podatki in obveznostmi pobiranja odpadne embalaže v izračunanih deležih.

Proizvajalci, ki izpolnjujejo obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti, so obvezani kriti stroške ravnanja z odpadno embalažo oz. embalažnino, ki jih v njihovem imenu izvaja šest družb za ravnanje z odpadno embalažo.

Ministrstvo: Družbe so že prejele embalažnino

"Nova metodologija upošteva, da so obveznosti vseh družb za ravnanje z odpadno embalažo ustaljene znotraj posameznega koledarskega leta, zaradi česar se je nekaterim res povečal delež pobiranja odpadne embalaže, vendar so te družbe v danem koledarskem letu za to prejele tudi že izplačana finančna sredstva, torej embalažnino," so v sporočilu za javnost pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor.

Slopak: Dodatni stroški podjetju

S tem so se odzvali na kritične odzive nekaterih družb glede sprememb uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Pretekli teden so na spremembe opozorili v družbi za ravnanje z odpadno embalažo Slopak, kjer so kritični do vladnega spreminjanja uredbe sredi poslovnega leta, se pa strinjajo z metodologijo določanja tržnih deležev. Zaradi sprememb mora družba pobrati večji delež odpadne embalaže, kar prinaša tudi dodatne stroške podjetju, je opozoril Slopakov direktor Boštjan Aver.

Sorodna novica Slopak kritičen do vladnih sprememb: "Embalažna uredba posega v poslovno politiko in povzroča škodo"

Slopak je zato na ustavno sodišče vložil pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti delov spremenjene uredbe o embalaži in odpadni embalaži ter o predlogu za zadržanje njenega izvrševanja. Prav tako so vložili tožbo na upravno sodišče. Kot ugotavljajo na ministrstvu, je zaradi izravnave deležev v tem koledarskem letu nastal položaj, ko se v zadnjem trimesečju pojavljajo tako negativne kot tudi pozitivne vrednosti deležev. Izravnava je namreč pokazala, da so družbe z negativno vrednostjo v deležu, v tem letu pobrale že več odpadne embalaže, kot je bila njihova obveznost. Družbe s pozitivno vrednostjo, torej vrednostjo nad 100 odstotkov, pa so v tem letu pobrale manj odpadne embalaže, kot zahtevajo njihove obveznosti. Posledično imajo v zadnjem trimesečju večje obveznosti pobiranja odpadne embalaže.

Na ministrstvu so prepričani, da je sprememba uredbe dobro zastavljena. Glavno vodilo k spremembi uredbe je bilo, da se pogodbene obveznosti družb za ravnanje z odpadno embalažo s proizvajalci v koledarskem letu uskladijo z obveznostmi pobiranja odpadne embalaže v enakem obdobju.

Inšpektorat bo preverjal pobiranje

"Če je družba za ravnanje z odpadno embalažo sklenila pogodbe s proizvajalci, ki dajo na trg večjo količino embalaže, je praviloma prejela tudi višja finančna sredstva kot družba, ki ima sklenjene pogodbe s proizvajalci, ki so na trg v Sloveniji dali manjšo količino embalaže," so zapisali na ministrstvu.

Na ministrstvu so ob tem napovedali, da bo inšpektorat za okolje in prostor v prihodnjih mesecih poostril nadzore in povečal inšpekcijske dejavnosti, da bi se izognili kopičenju nepobrane embalaže. Po zadnjih podatkih, ki jih je inšpektorat prejel od izvajalcev javne službe za stanje do konca septembra, družbe za ravnanje z odpadno embalažo niso prevzele malo manj kot 5000 ton komunalne odpadne embalaže.