Zaupanje v zdravstveni sistem in RTV Slovenija se je med krizo najbolj izboljšalo. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač
Zaupanje v zdravstveni sistem in RTV Slovenija se je med krizo najbolj izboljšalo. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Raziskavo so v družbi za raziskovanje javnega mnenja Valicon izvedli po standardnem modelu, s katerim že od leta 2012 spremljajo zaupanje v institucije in poklice v okviru raziskave Ogledalo Slovenije. Seznam so tokrat prilagodili razmeram, saj so ohranili v seznamu ključne institucije, ki jih merijo že od leta 2012, dodali pa nekaj novih, ki so ključne v danih razmerah.

Pozitivne ocene

Če sodimo po oceni zaupanja anketirancev, so se v zadnjem mesecu izkazale bolj ali manj vse institucije, ki so v teh razmerah ključne. Na vrhu lestvice dvajset opazovanih institucij in nekaterih predstavnikov je civilna zaščita z visoko, 67-odstotno stopnjo zaupanja. Za primerjavo, v zadnji standardni meritvi so bila na prvem mestu mala slovenska podjetja s 50 odstotki. Civilni zaščiti sledijo predstavniki zdravniške stroke s 60 odstotki, na tretjem mestu pa je zdravstveni sistem s 55 odstotki. Temu se je od zadnje meritve novembra 2019 zaupanje najbolj povečalo, in sicer kar za 51 odstotnih točk.

Sledita policija in NIJZ s 46- in 39-odstotno stopnjo zaupanja, policiji je stopnja narastla za 20 odstotnih točk. Prvi peterki sledita vojska z 28 odstotki stopnjo zaupanja ter trgovine z 22 odstotki (novembra lani so imele trgovine negativno stopnjo zaupanja –6 odstotka). Zadnji dve s pozitivno stopnjo zaupanja sta RTV Slovenija z 11 odstotki in kar 45 odstotnimi točkami rasti glede na november 2019, ko je bila stopnja zaupanja –34 odstotkov, ter spletne trgovine z 9-odstotno stopnjo zaupanja.

Negativne ocene

Ostalih enajst izmerjenih institucij in predstavnikov ima negativno stopnjo zaupanja. Banke so pri -7 odstotkih, vladni govorec Jelko Kacin je dobil -23 odstotno stopnjo zaupanja, turistične agencije -30 odstotkov. Vlada je na 14. mestu s stopnjo -40 odstotkov, a to je še vedno za 15 odstotnih točk bolje kot podatek za vlado novembra 2019 in za vlado sploh najboljši rezultat odkar Valicon izvaja raziskavo Ogledalo Slovenije (najnižja podpora vladi je bila izmerjena junija 2016 in sicer -81 odstotkov).

Sledijo komercialne televizije, ki imajo -44 odstotkov, sledijo stranke opozicije z -47 odstotki, za njimi se uvršča premier Janez Janša z -47 odstotki, nato parlament z -51 odstotki, na predzadnjem mestu je predsednik DZ-ja Igor Zorčič z -52 odstotki, na zadnjem mestu pa so stranke vladajoče koalicije z – 53 odstotki zaupanja.

Čeprav so vse politične institucije v rdečih številkah z negativno stopnjo zaupanja, je njihov rezultat najboljši odkar agencija izvaja omenjeno raziskavo.

Rezultati raziskave javnega mnenja Ogledalo Slovenije, april 2020. Foto: MMC RTV SLO
Rezultati raziskave javnega mnenja Ogledalo Slovenije, april 2020. Foto: MMC RTV SLO

Kako so merili stopnjo zaupanja?

Zaupanje so merili na štiristopenjski lestvici, od "sploh ne zaupam" in "bolj ne zaupam" do "bolj zaupam" in "zelo zaupam". Stopnjo zaupanja so nato izračunali s preprostim izračunom razlike med prvima in drugima dvema odgovoroma. Pozitivna stopnja zaupanja tako pomeni, da je bil delež pozitivnih odgovorov višji, in obratno. Če bi vsi odgovorili, da nekomu "zelo zaupajo", bi bila stopnja enaka 100, nasprotno bi veljajo, če bi vsi odgovorili, da nekomu "sploh ne zaupajo", kar bi prineslo -100 odstotkov.

Raziskava so izvedli v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja. Podatki se nanašajo na obdobje od 11. do 13. aprila, ko so anketirali 561 ljudi, so zapisali pri Valiconu.

Povečanje zaupanja v ključne institucije