Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Vlada je z začetkom epidemije z uredbo 14. marca določila najvišje cene varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme, kar pomeni, da podjetja odtlej niso več smela zviševati cen tega blaga. "Kot najvišje dopustne cene so določene najvišje maloprodajne cene, ki so veljale na trgu na dan začetka veljavnosti te uredbe," so takrat zapisali na vladi. A kot ugotavlja tržni inšpektorat, so prodajalci varovalne, zaščitne in zdravstvene opreme cene zvišali že pred vladno zamrznitvijo cen.

Kot so povedali na tržnem inšpektoratu, so po določilih uredbe o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in zdravstvene opreme, ki je začela veljati 14. marca, v nadzor do 30. marca vključili 468 subjektov. Pri približno polovici subjektov niso ugotovili kršitev uredbe, od precej subjektov, okoli 40 odstotkov, pa še niso prejeli zahtevane dokumentacije oz. so od njih zahtevali dodatna pojasnila.

Na podlagi prejete dokumentacije so do zdaj dvig cen zaznali pri petih subjektih, vendar postopki še potekajo, zato več informacij niso mogli posredovati.

Na splošno pa je inšpektorat ugotovil, da so cene dvignili pred uveljavitvijo uredbe, in sicer že na začetku marca oz. celo v februarju. Dvigi cen po uveljavitvi uredbe pa so po navedbah zavezancev predvsem posledica dviga cen dobaviteljev oz. dviga cen surovin.

Veliko je tudi ponudnikov, ki so prodajo zaščitne opreme, ki jo ureja uredba, začeli po 14. marcu. "Ker pri teh ni mogoče ugotavljati cene na dan 14. marec 2020, jih bomo obravnavali z vidika morebitnih nepoštenih poslovnih praks v zvezi z izkoriščanjem nesrečnih okoliščin," so navedli v inšpektoratu.