RTV Slovenija. Foto: BoBo/Žiga Živulovič jr.
RTV Slovenija. Foto: BoBo/Žiga Živulovič jr.

Prijavo na razpis so za STA potrdili trije, in sicer zdajšnji v. d. direktorja Radia Slovenija Mirko Štular, ki spet kandidira, novinarka Ksenija Horvat, ki se je prijavila za mesto direktorice Televizije Slovenije, in v. d. vodje spletnega portala Multimedijskega centra (MMC) Kaja Jakopič, ki kandidira za direktorico digitalnih vsebin. "Zdi se mi izredno pomembno, da se področje digitalnih vsebin, ki je z novelo zakona postal tretji samostojni steber znotraj RTV Slovenija, okrepi, RTV Slovenija pa bolje pozicionira na tem področju," je za STA pojasnila Jakopič.

Direktorjema Radia in Televizije je mandat prenehal z uveljavitvijo novele zakona o RTV Slovenija, ki je predvidela spremenjen način upravljanja zavoda. Predvidela je, da do imenovanja novih oba dela zavoda vodita vršilca dolžnosti direktorja. Novela je na novo predvidela tudi imenovanje direktorja digitalnih vsebin.

Sorodna novica Ksenja Tratnik imenovana za v. d. urednice uredništva MMC-ja

Vsi direktorski mandati so štiriletni. Na razpis za direktorja Televizije Slovenije, Radia Slovenija ali direktorja digitalnih vsebin se lahko prijavi kandidat, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj z referencami o uspešnosti v kulturno-umetniški dejavnosti oziroma dejavnostih, povezanih z javnimi glasili.

Prav tako mora poznati problematiko RTV-dejavnosti in imeti organizacijske in vodstvene sposobnosti. Med drugim razpisi zahtevajo še univerzitetno izobrazbo in aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, kandidati prav tako ne smejo biti funkcionarji katere od političnih strank.