Dars nasprotuje ukinjanju enot avtocestne policije. Foto: Radio Koper
Dars nasprotuje ukinjanju enot avtocestne policije. Foto: Radio Koper
Sorodna novica Sporne pogodbe avtocestne policije in Darsa, revizija pokazala na sume kaznivih dejanj

Kot smo poročali, je Dars delo avtocestne policije financiral prek donacij, revizija pa je med drugim odprla vprašanje, ali so to sploh lahko donacije. Revizijo je policija že predala KPK-ju, državnemu odvetništvu in uradu za nadzor proračuna, kjer so ocenili, da gre za sume kaznivih dejanj.

Revizorje je na prvem mestu tako zmotilo dejstvo, da MNZ Darsu plačuje mesečni pavšal za nekakšen paket storitev, ne da bi bile v skladu z zakonom o javnih financah mesečno izkazane dejansko opravljene storitve, je za Prvi poročal Robert Škrjanc. Z Darsa so po njegovih besedah sicer odgovorili, da gre za stroške najemnine za prostore na nadzorni točki Kompolje, kjer je nameščena ljubljanska enota avtocestne policije.

Kot potencialno kritično pa je revizor ocenil tudi vzpostavljen okvir t. i. sofinanciranja nakupov opreme in vozil Darsa prek donacij. Donacije po zakonu izhajajo iz namena neodplačnosti, torej iz dejstva, da z donacijami za državo ne nastane nobena obveznost niti v obliki protidajatve niti v obliki protistoritve. Pri donacijah Darsa pa se je policija zavezala, da bo povečala prisotnost policije na avtocestah, izvedla organizacijske spremembe, zagotovila vsaj enega policista v nadzornem centru Darsa in ustanovila mešane patrulje s cestninskimi nadzorniki.

Tesno in prepleteno razmerje ter celo zelo visoko pričakovano večdesetmilijonsko (so)financiranje lahko povzroči dvome o korektnosti nadzora policije nad Darsom. Foto: Dars
Tesno in prepleteno razmerje ter celo zelo visoko pričakovano večdesetmilijonsko (so)financiranje lahko povzroči dvome o korektnosti nadzora policije nad Darsom. Foto: Dars

Računsko sodišče: Protistoritev pomeni, da ne gre za donacijo

"Znano je tudi stališče Računskega sodišča, da če je država v zameno dolžna ponuditi oziroma zagotoviti določeno protistoritev, pravni posel izgubi naravo brezplačnosti, donacije pa pridobijo elemente sponzorstva," je pojasnil Škerjanc.

Tesno in prepleteno razmerje ter celo zelo visoko pričakovano večdesetmilijonsko (so)financiranje avtocestne policije pa, tako Škerjanc, lahko povzroči tudi dvome o korektnosti nadzora policije nad Darsom kot upravljavcem avtocest ali celo v primeru kakšnih drugih preiskav v Darsu kot gospodarski družbi.

Dars proti ukinjanju enot avtocestne policije

Na Darsu z vsebino revizije niso seznanjeni, prav tako se ne strinjajo z ukinitvijo koprske, celjske in mariborske specializirane enote avtocestne policije. Zato po Škerjančevih besedah pričakujejo srečanje s pristojnima ministrstvoma za notranje zadeve in za infrastrukturo ter policijo, na katerem bi se pogovorili glede nadaljnjega izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah v državi.

Statistika po navedbah Darsa namreč kaže, da se je z uvedbo avtocestne policije število prometnih nesreč zmanjšalo, kar posledično pomeni manj zastojev. Občutno se je zmanjšalo tudi število pretežkih tovornih vozil, ki uničujejo vozišče, kar pomeni manjše stroške vzdrževanja, manj del in zaradi tega tudi večjo pretočnost prometa.

"Dars torej avtocestno policijo sofinancira zato, ker to zanj pomeni manj stroškov z vzdrževanjem vozišč. Glede donacij pa opozarjajo, da ne koncesijska pogodba ne sporazum in niti izvedbeni dogovor ne govorijo o donaciji, temveč je uporabljena beseda 'sofinanciranje'. Ali na ministrstvu nakazan denar knjižijo kot donacije, pa jim ni poznano," je sklenil poročanje Škerjanc.

Odziv MNZ-jaV zvezi z navedbami DARS, da jim ni poznano, ali je bil denar knjižen kot donacija, pojasnjujemo, da je Vlada Republike Slovenije 8. 7. 2021 sprejela sklep, ki ga je pod vodstvom ministra Jernej Vrtovca pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo, na podlagi katerega je bil kasneje sklenjen dodatek k Koncesijski pogodbi za upravljanje in vzdrževanje avtocest v Republiki Sloveniji z dne 29. 4. 2004. V tem sklepu je vlada kot pravno podlago za izvedbo omenjenega dodatka navedla 43. člen Zakona o javnih financah ter podala obrazložitev, da sredstva za sofinanciranje avtocestne policije, skladno s 43. členom Zakona o javnih financah, predstavljajo prejemek državnega proračuna in jih bo Policija vključila v finančni načrt Policije v okviru namenskih sredstev – tip proračunske postavke Donacije.

Zakon o javnih financah torej v prvem stavku omenjenega 43. člena zelo jasno opredeljuje namenske prejemke proračuna, in sicer so to med drugim tudi donacije. Glede na to, da je bil DARS kot koncesionar in pogodbena stranka seznanjen s tem, da bo stroške iz naslova Koncesijske pogodbe in sklenjenega dodatka št. 5 k Koncesijski pogodbi, nakazal na namensko proračunsko postavko tip »Donacije«, je po mnenju MNZ trditev, da na DARS-u s tem niso bili seznanjeni, vsaj zavajajoča.

Na MNZ ponovno poudarjamo, da smo zaradi spornosti omenjenega posla obvestili vse pristojne institucije, na podlagi zaprosila KPK, ki pripravlja prijavo oziroma odstop primera na Specializirano državno tožilstvo, pa smo včeraj tudi odstopili vso dokumentacijo. Na to temo je pred dnevi potekal tudi že operativni sestanek med KPK in Policijo. Glede na ugotovitve revizijskega poročila, ki ugotavlja spornost in kritičnost posla, ki ga je sklenil nekdanji minister Aleš Hojs in v. d. generalnega direktorja Andrej Jurič na strani policije, na MNZ poudarjamo, da je treba pravno nevzdržnost, na katero opozarja revizija, za naprej odpraviti. O tem bodo vse strani obveščene na sestanku v drugi polovici tega meseca.

O nepravilnostih iz revizijskega poročila je bil skladno s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ obveščen tudi Urad RS za nadzor proračuna, kjer so zapisali, da Urad glede na zapisano v prejetem poročilu ugotavlja, da je vodja notranjerevizijske službe MNZ ustrezno obvestil predstojnika in UNP, prav tako je iz poročila razvidno, da je predstojnik že začel z nadaljnjimi aktivnostmi in sprejemanjem potrebnih ukrepov, kar UNP ocenjuje kot ustrezno.

Ob vsem tem MNZ še dodaja, da bo nadzor policije na avtocestah ostal enak in nemoten, glede na relativno majhen obseg avtocest pa se v ministrstvu zavzemamo, da bi okrepili tudi preostali del prometne policije. Zaradi slednjega podpiramo odločitev Policije, da posebna delovna skupina pripravi rešitve za čim boljšo organiziranost dela na področju prometne policije, katere financiranje bo temeljilo na zakoniti pravni podlagi, kot je za ministrstvo in policijo tudi edino dopustno.