Na prvi šolski dan otroka sta do plačanega dopusta upravičena oba starša. Foto: BoBo
Na prvi šolski dan otroka sta do plačanega dopusta upravičena oba starša. Foto: BoBo

Novela zakona o delovnih razmerjih (ZDR), ki jo je pripravila Levica, je med osebne okoliščine, za katere ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela, dodala spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan. Cilj je bil izenačiti zaposlene v zasebnem in javnem sektorju. Zaposlenim v javnem sektorju dodatni dan plačane odsotnosti za to namreč že pripada.

Ali so res vse osnovne šole enake?

Ker gre za izredni dopust, ga bo delodajalec delavcu odmeril, če bo ta zanj zaprosil in predložil dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred. Ker je treba izredni dopust izrabiti ob nastanku okoliščine, pa ga bo delavec lahko izrabil le na prvi šolski dan – torej ne prej in ne pozneje. Dan izrednega dopusta pripada obema staršema.

Gre za prvo spremembo ZDR-ja, ki je bila v DZ-ju sprejeta, ne da bi bila usklajena s socialnimi partnerji. Delodajalci so namreč zakonu nasprotovali, saj so menili, da je bila ureditev ustrezna že doslej. Kot so opozarjali, je ZDR, ki velja za delavsko ustavo, že določal en dan dodatnega dopusta za vse starše, ki imajo otroke, stare do 15 let, poleg tega pa je omogočal tudi, da delavec en dan dopusta v letu lahko izkoristi po svoji odločitvi brez soglasja delodajalca.

Tudi začetek parlamentarnega postopka za sprejetje tega zakona je bil eden od razlogov, da so delodajalci konec septembra začasno prekinili socialni dialog. Parlamentarni postopek se je namreč začel pred obravnavo na Ekonomsko-socialnem svetu.