Ljubljana v zadnjih letih doživlja pravi investicijski razcvet. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci
Ljubljana v zadnjih letih doživlja pravi investicijski razcvet. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci

Dve tretjini prebivalcev sta prebivali v eno- ali dvostanovanjskih hišah. Večina naseljenih stanovanj, 60 odstotkov, je bilo v eno- ali dvostanovanjskih hišah, v njih pa je prebivalo 66 odstotkov vseh prebivalcev. Preostalih 40 odstotkov naseljenih stanovanj je bilo v tri- ali večstanovanjskih ter drugih stavbah, v njih je prebivalo 31 odstotkov prebivalcev. Preostali trije odstotki prebivalcev so prebivali v skupinskih ali drugih oblikah nastanitve.

Povprečna uporabna površina stanovanja na osebo je bila 29,6 kvadratnega metra, potem ko je bila leta 2018 povprečna uporabna površina stanovanja na osebo 29 kvadratnih metrov. Večina stanovanj je lastniških. V lasti fizičnih oseb je bilo 92,1 odstotka stanovanj, v lasti pravnih oseb javnega sektorja 5,2 odstotka, preostanek pa v lasti zasebnih podjetij in drugih institucij.

V skoraj 79 odstotkih naseljenih stanovanj so živeli lastniki teh stanovanj in njihovi družinski člani, potem ko je bil ta delež v letu 2018 pri 80,8 odstotka. Najemnih stanovanj je bilo devet odstotkov (7,7 odstotka v letu 2018), v 12 odstotkih pa so živeli uporabniki, ki niso bili ne lastniki ne najemniki (11,5 odstotka v letu 2018).

Število nenaseljenih stanovanj se je medtem nekoliko zmanjšalo. V državi je bilo 1. januarja 2021 do 165.600 nenaseljenih stanovanj, potem ko je bilo leta 2018 takih stanovanj 172.200.

Več kot 27.000 nenaseljenih stanovanj lani ni imelo hišne številke, med njimi pa je bilo okoli 12.000 eno- ali dvostanovanjskih hiš, ki so bile zgrajene po letu 1970 in so imele vso osnovno infrastrukturo. Skoraj polovica nenaseljenih stanovanj je bilo starih, grajenih pred letom 1945, ali pa brez kakšnega izmed elementov osnovne infrastrukture.

Med letoma 2011 in 2021 je bilo sicer po pojasnilih statistikov zgrajenih 36.400 stanovanj. Skoraj 70 odstotkov ali 25.100 jih je bilo v eno- ali dvostanovanjskih hišah, v povprečju so imela stanovanja 131 kvadratnih metrov uporabne površine. Novozgrajena stanovanja v tri- ali večstanovanjskih in drugih stavbah – teh je bilo 11.300 – pa so imela 63 kvadratnih metrov uporabne površine.

Lastniki večine novih stanovanj, 87 odstotkov, so bile fizične osebe. Pravne osebe, ki spadajo v javni sektor, so imele v začetku leta 2021 v lasti pet odstotkov stanovanj, zgrajenih po letu 2010, lastniki preostalih osmih odstotkov novih stanovanj pa so bile zasebne pravne osebe.