Trenutno vzpostavljajo informacijski sistem za podporo volitev isDVK. Foto: BoBo
Trenutno vzpostavljajo informacijski sistem za podporo volitev isDVK. Foto: BoBo

Člani Državne volilne komisije (DVK) so tako spremenili rokovnik za izvedbo volitev v državni zbor, ki je v skladu z zakonom o volitvah v DZ predvideval, da okrajne volilne komisije in DVK izid glasovanja po pošti iz tujine ugotavljajo 2. maja po 12. uri.

DVK se je seznanil tudi s poročilom ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko o neodvisni analizi skladnosti matematičnih in računskih postopkov za ugotavljanje izida volitev v skladu z določbami zakona o volitvah v državni zbor. Trenutno je namreč v sklepni fazi vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za podporo volitev in referendumov isDVK, ki bo po navedbah službe DVK-ja omogočil učinkovitejše, racionalnejše in hitrejše delo volilnih organov.

Ker je služba DVK-ja želela preveriti ustreznost modula za izračun volilnega izida, so se obrnili na fakulteto za matematiko. Njeni strokovnjaki so preučili in preverili računalniški program, ki bo v okviru isDVK namenjen podpori volilnim organom pri izračunu volilnega izida oz. razdelitvi mandatov. Po njihovih ugotovitvah je omenjeni modul skladen z določbami zakona o volitvah v državni zbor, rezultati referenčnega programa pa se ujemajo z izračuni in rezultati informacijskega sistema isDVK.

Kot so sporočili s službe DVK-ja, bo ta sistem delno v uporabi že za aprilske državnozborske volitve, v celoti pa bo na voljo predvidoma jeseni za volitve predsednika republike. Poleg modula za vnos in izračun volilnih izidov vključuje še kadrovsko-finančni modul, modul za kandidacijski postopek ter modul za spletno objavo kandidatur, volilne udeležbe in izidov. Zagotavljal bo podporo pri obveščanju volivcev, omogočal elektronski vnos podatkov o kandidatih na kandidatnih listah in nudil podporo pri ugotavljanju izidov glasovanja ter njihovem prikazovanju na spletnih straneh DVK-ja.

DVK je sprejel tudi navodila za delo volilnih odborov pri izvedbi glasovanja na parlamentarnih volitvah. Med njimi je novost, po kateri bodo imeli vsi člani volilnih odborov identifikacijske kartice, kar je po navedbah službe DVK-ja pomembno zlasti z vidika pravnega varstva volilne pravice. Volivci bodo namreč v primeru morebitnih pritožb zoper delo volilnih odborov lahko natančno navedli, na katerega člana se nanaša pritožba.